Telefonkönyv

Polgármesteri Hivatal

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Tel: +36-68/413-022 (zöld vonal: 80/931-001)
Fax: +36-68/411-545

A telefonkönyvben megtalálhatók:

  • az önkormányzat választott képviselői
  • az önkormányzat által létrehozott állandó bizottságok tagjai
  • a nemzetiségi önkormányzatok választott képviselői
  • a polgármesteri hivatal dolgozói
Antal László
képviselő (FIDESZ-KDNP), bizottsági tag
68/514-202
Antal Lászlóné
Gazdasági dolgozó
68/411-049
Balázs István
szociális ügyintéző
68/514-288
balazs.istvan@oroshaza.hu
Bálint Krisztina
Ügyintéző
68/514-246
balint.krisztina@oroshaza.hu 
Balogh Ákos
Egyéb
68/514-205
balogh.akos@oroshaza.hu 
Bányai Nikoletta
Hatósági ügyintéző
68/514-254
banyai.nikoletta@oroshaza.hu 
Bodóczi András
képviselő, bizottsági tag
(Közösen Orosháza Városáért! Lokálpatrióta Mozgalom – JOBBIK – DK – Momentum – Mindenki Magyarországa)
Bogdánffy Csaba
Városüzemeltetési ügyintéző
68/514-211
dr. Berczely Zsuzsanna
jogász
68/514-223
berczely.zsuzsanna@oroshaza.hu
Benke Csilla Erzsébet
belső ellenőr
68/514-221
Bere Marianna
ügykezelő
68/514-263
bere.marianna@oroshaza.hu
Bereczné Nagy Mária
Csoportvezető
68/514-264
bereczne.n.maria@oroshaza.hu
Bojtor István
képviselő, alpolgármester
68/514-226
bojtor.istvan@oroshaza.hu
Bondárné Nagy Edit 68/514-240
bondarne.n.edit@oroshaza.hu
Boros Edit 68/514-260
boros.edit@oroshaza.hu
Burján Ferenc
Közbiztonsági referens
68/514-289
burjan.ferenc@oroshaza.hu
Csécsei Pálné
68/514-290
Csúzi Márta
Anyakönyvvezető
68/514-274
marine.cs.marta@oroshaza.hu
Czinkócziné Korcsok Judit
68/514-290
czinkoczine.k.judit@oroshaza.hu
Dancsó Erzsébet
Dávid Zoltán
Polgármester (FIDESZ-KDNP)
68/514-202
polgarmester@oroshaza.hu
Dénes Erika
Költségvetési ügyintéző
68/514-277

Dénes Ildikó
bizottsági tag
Dénes Tünde
Irodavezető
68/514-279
denes.tunde@oroshaza.hu
Dobróka Ágnes
jegyzőkönyv-vezető
68/514-215
dobroka.agnes@oroshaza.hu
Dr. Abonyi Lajos
1. elnök (Orosházi Német Nemzetiségi Önkormányzat)
70/332-1315
eleken@freemail.hu
dr. Csicsel Attila
jogi előadó
68/514-243
csicsel.attila@oroshaza.hu
Dr. Nikolics Nikoletta
aljegyző
68/514-229
nikolics.nikoletta@oroshaza.hu
dr. Horváth Evelin Gabriella
belső ellenőr
68/514-221
horvath.evelin@oroshaza.hu
Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Jegyző
68/514-229
jegyzo@oroshaza.hu
dr. Ligeti Lea
Csoportvezető
68/514-250
ligeti.lea@oroshaza.hu
dr. Mészáros Erzsébet
Városfejlesztési és városüzemeltetési irodavezető
68/514-258
meszaros.erzsebet@oroshaza.hu
Dr. Miszlai Judit
jogtanácsos, ügyintéző
68/514-259
miszlai.judit@oroshaza.hu
Dr. Szabó Ervin
képviselő, bizottsági tag
(Közösen Orosháza Városáért! Lokálpatrióta Mozgalom – JOBBIK – DK – Momentum – Mindenki Magyarországa)
30/272-8162
info@drszaboervin.hu
drszaboervin.hu
Dr. Szántó Mária
jogtanácsos, ügyintéző
68/514-255
szanto.maria@oroshaza.hu
Égető Kitti
szociális ügyintéző
68/514-268
egeto.kitti@oroshaza.hu
Fábri Mátyásné
Ügykezelő
68/514-245
talpai.agnes@oroshaza.hu
Farkas Andrea
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzat)
Fazekasné Nagy Éva
kistérségi tanácsadó
68/413-022 176. mellék
fazekasne.n.eva@oroshaza.hu
Fetser János
képviselő (MSZP), bizottsági tag
68/512-760
oroshaza@mszp.hu
Demeter Csaba 68/514-262
demeter.csaba@oroshaza.hu
Galóné Tóth Erika
Ügyintéző
68/514-237
toth.erika@oroshaza.hu
Godár Andrea
Irodavezető
68/514-292
godar.andrea@oroshaza.hu
Gombkötő Ildikó
Ügyintéző
68/514-206
gombkoto.ildiko@oroshaza.hu
Gönczi Orsolya
szociális ügyintéző
68/514-241
gonczi.orsolya@oroshaza.hu
Gugyin Szabina
szociális ügyintéző
68/514-267
gugyin.szabina@oroshaza.hu
Gyuga Zsolt Sándor
Önkormányzati Segédfelügyelő
Vezetékes: 06-68-514-248
Mobil: 06-70-454-9309
gyuga.zsolt@oroshaza.hu
Horváth Lajos Zsolt
gépkocsivezető
Horváth Zsigmond
Végrehajtási ügyintéző
68/514-249
horvath.zsigmond@oroshaza.hu
Horváthné Klimennt Marianna 68/514-280
horvathne.k.marianna@oroshaza.hu
Hudákné Dombovári Orsolya
humánpolitikai referens
68/514-265
dombovari.orsolya@oroshaza.hu
Hrubák Bettina
szociális ügyintéző
68/514-281
hrubak.bettina@oroshaza.hu
Ianos Marius
Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese (Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzat)
Jankóné Tóth Olga Izabella
Vagyonkezelési és Közmű-Létesítési ügyintéző
68/514-266
jankone.t.olga@oroshaza.hu
Kiss Éva
bizottsági tag
Kiss József
Karbantartó
68/514-275
kiss.jozsef@oroshaza.hu
Kránitz Szabina
Gépjárműadó, építményadó és idegenforgalmi adó ügyintéző
68/514-230
kranitz.szabina@oroshaza.hu
Kocsisné Göblyös Éva 68/514-265
goblyos.eva@oroshaza.hu
Kovács-Botyánszki Gabriella
Tisztségviselői-titkárnő
68/514-226
botyanszki.gabriella@oroshaza.hu
Kovács Endre
bizottsági tag
Nagyné Kovács Nóra
költségvetési ügyintéző
68/514-214
kovacs.nora@oroshaza.hu
Kovács Péter Dávid

képviselő (FIDESZ-KDNP), bizottsági elnök
68/411-821
Kovács Péter Károly
Közterület-felügyelő csoportvezető
Vezetékes: 06-68-514-248
Mobil: 06-30-249-1570
kovacs.peter@oroshaza.hu
Kvak Mária 68/514-234
kvak.maria@oroshaza.hu
Lövei Ferenc
képviselő (FIDESZ-KDNP), bizottsági elnök
30/555-8181
lovei.ferenc@oroshaza.hu
Magonyné Urbán Zsuzsanna
Ifjúsági referens
m.urbanzsuzsa@gmail.com
Madarász László
energetikus
68/514-252
madarasz.laszlo@oroshaza.hu
Mák Szabolcs
Csoportvezető
68/514-252

Merza Cintia
Titkárnő
68/514-229
merza.cintia@oroshaza.hu
Menezdorf Ákos
Költségvetési ügyintéző
68/514-207
menezdorf.akos@oroshaza.hu
Miszlai Sándorné
Adóügyintéző
68/514-272
miszlai.sandorne@oroshaza.hu
Molnár-Széplaki Dóra
Környezetvédelmi ügyintéző
68/514-269
szeplaki.dora@oroshaza.hu
Molnár Zsuzsanna
Közterület-felügyelő
Vezetékes: 06-68-514-248
Mobil: 06-70-375-5865
molnar.zsuzsanna@oroshaza.hu
Nagy Tünde Ivett
Anyakönyvvezető
68/514-274
nagy.tunde@oroshaza.hu
Nagyné Szalai Katalin
Nemzetiségi Önkormányzat képviselője (Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzat)
Németh Ágnes
Adminisztrátor
68/411-362
Németh Béla
Képviselő (FIDESZ-KDNP), Bizottsági elnök
68/411-821; 30/278-5580
nemethbela1946@gmail.com
Novák Péter
főépítész
68/514-228
novak.peter@oroshaza.hu
Oláh Viktor
Pályázatkészítő és Projektmenedzser
68/514-291
olah.viktor@oroshaza.hu
Olaszné Kovács Erika
Adóügyintéző
68/514-242
olaszne.k.erika@oroshaza.hu
Oravecz Nóra
képviselő, alpolgármester
68/514-226
oravecz.nora@oroshaza.hu
Papp Róbert
képviselő, bizottsági tag
(Közösen Orosháza Városáért! Lokálpatrióta Mozgalom – JOBBIK – DK – Momentum – Mindenki Magyarországa)
Papp-Briezsnyik Ágnes
68/514-290
papp.b.agnes@oroshaza.hu
Patyi Gábor
oktatási-, kulturális-, sportreferens
68/514-251
patyi.gabor@oroshaza.hu
Pócsik Márta
Analitikus könyvelő
68/514-212
pocsik.marta@oroshaza.hu
Pócsikné Tomik Ilona
Költségvetési ügyintéző
68/514-277
pocsikne.t.ilona@oroshaza.hu
Püspöki-Sinka Edit
Pályázatíró és projektmenedzser
68/514-287
puspoki.s.edit@oroshaza.hu
Raffai János
képviselő, bizottsági tag
(Közösen Orosháza Városáért! Lokálpatrióta Mozgalom – JOBBIK – DK – Momentum – Mindenki Magyarországa)
Rideg Éva
Út- és közlekedési ügyintéző
68/514-235
rideg.eva@oroshaza.hu
Quintz Zsolt
Nemzetiségi Önkormányzat képviselője (Orosházi Német Nemzetiségi Önkormányzat)
06/30/22-97-729
quintz@t-online.hu
Sándor Zoltánné
bizottsági tag
Sebők Éva
képviselő, bizottsági tag
(Közösen Orosháza Városáért! Lokálpatrióta Mozgalom – JOBBIK – DK – Momentum – Mindenki Magyarországa)
Simondán Gusztáv
Elnök (Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata)
06-30/813-8779
Simondán Roland Milán
Elnökhelyettes (Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata)
Sin Mária
Segélypénztáros
68/514-232
sin.maria@oroshaza.hu
Szabó Ildikó
Pénztáros
68/514-231
szabo.ildiko@oroshaza.hu
Szabó Zoltán
beruházási ügyintéző
68/514-282
szabo.zoltan@oroshaza.hu
Szántó Péter
ügyintéző
68/514-209
szanto.peter@oroshaza.hu
Szász Edit
csoportvezető
68/514-239
szasz.edit@oroshaza.hu
Szokolai-Olasz Mónika
képviselő, bizottsági elnökhelyettes
(FIDESZ-KDNP)
Tóth Tünde
Ügykezelő
68/514-245
tataine.t.tunde@oroshaza.hu
Tóth Bettina
jegyzőkönyv-vezető
68/514-285
szabo.bettina@oroshaza.hu
Tóth-Kása Sándor
képviselő, bizottsági tag
(FIDESZ-KDNP)
Tóth Viktor Márk
Csoportvezető
68/514-253
toth.viktor@oroshaza.hu
Tóthné Brlázs Ildikó
Hatósági ügyintéző
68/514-206
tothne.b.ildiko@oroshaza.hu
Trellegyikné Tóth Tímea Andrea
irodavezető helyettes, általános helyettes
68/514-256
trellegyikne.t.timea@oroshaza.hu
Ugróné Bjelik Márta
Tisztségviselői titkárnő
68/514-202
ugrone.b.marta@oroshaza.hu
Varga Emma
Analitikus könyvelő
68/514-217
varga.emma@oroshaza.hu
Vas Norbert
Rendszergazda (informatikus)
68/514-216
vas.norbert@oroshaza.hu
Vecsernyés Józsefné
szociális ügyintéző
68/514-273
vecsernyes.jozsefne@oroshaza.hu
Verasztó Ervin
Csoportvezető
68/514-238
veraszto.ervin@oroshaza.hu
Viczián Éva 68/514-290
Vidovenyecz Szandra
műszaki ügyintéző
68/514-284
vidovenyecz.szandra@oroshaza.hu
Zentai Anna 68/514-261
zentai.anna@oroshaza.hu