[vc_row][vc_column][vc_column_text]


Tájékoztató a kutak vízjogi létesítési, üzemeltetési/fennmaradási

és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetési eljárása bírság nélküli kérelmezési határidejének meghosszabbításáról
Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy módosult a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, mely alapján az engedély nélkül vagy attól eltérően fúrt vagy ásott kutakra a fennmaradási (és üzemeltetési) engedély kérelmek vízgazdálkodási bírság megfizetése nélkül történő benyújthatóságának határideje 2018. december 31-ről, 2020. december 31-re változott.
Az elfogadott módosítás 2019. január 1-jén lép hatályba.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • nem gazdasági célú vízigény.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_accordion active_tab=”false”][vc_accordion_tab title=”Vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás”][vc_column_text]A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre – az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

 A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2020. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

 

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele

a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni. A megszüntetésre irányuló hatósági intézkedés esetén a hatósági előírás teljesítésének igazolásaként be kell mutatni azokat a terveket, vagy egyéb műszaki dokumentumokat, amelyekből a jogellenes és káros állapotnak a megszüntetése megállapítható.

 A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

– Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye
– Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos
– A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
– A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció
– A fennmaradási engedélyezési eljárás 3.000 Ft illetékköteles[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Vízjogi létesítési engedélyezési eljárás”][vc_column_text]A vízjogi létesítési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

– Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye
– Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos
– A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
– A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet I. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció
– A fennmaradási engedélyezési eljárás 3.000 Ft illetékköteles

 

A vízjogi létesítési engedély feljogosít vízi létesítmény megépítésére, de az üzemeltetési engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
A fúrás csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg! A kivitelezőnek a fúrás megkezdése előtt legalább 8 nappal értesítenie kell a hatóságot. A kút kivitelezési munkáit a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés szerinti szakképesítésű kivitelező végezheti. A kivitelezés megkezdésének időpontjáról a kivitelezőnek az engedélyező hatóságot a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal értesíteni kell.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás”][vc_column_text]

A vízi létesítmény használatához/fennmaradásához vízjogi üzemeltetési engedély szükséges.

A létesítési engedély alapján megépített, de üzemeltetési engedély nélkül üzemeltetett vízilétesítmény esetén a vízügyi hatóság intézkedik, hogy a vízhasználat, illetve az üzemeltetés jogszabálynak megfelelő legyen.

A vízjogi üzemeltetési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

– Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye
– Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos
– A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
– A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció
– A fennmaradási engedélyezési eljárás 3.000 Ft illetékköteles

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Vízjogi megszüntetési engedélyezési eljárás”][vc_column_text]

A vízjogi megszüntetési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

– Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye
– Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos
– A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
– A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet III. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció
– Az engedélyezési eljárás 3.000 Ft illetékköteles

Megszüntetési engedély szükséges az engedély nélkül létesített, engedély nélkül üzemeltetett vagy a már használaton kívüli vízilétesítmény szabályos eltömedékelésére.

Érintett jogszabályok:

  • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
  • 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
  • 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
  • 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja