Tájékoztatás Európai Parlament tagjainak választásán országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságba és szavazatszámláló bizottságba történő tagdelegálással kapcsolatban

Tisztelt Jelölő Szervezetek!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI törvény (a továbbiakban: Ve.) 28. §-a lehetővé teszi a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek részére, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságba és a helyi választási bizottságba egy-egy tagot, míg a szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba két-két tagot delegáljon. A Ve. 29. § értelmében közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a választási bizottság tagjának megbízására.
A Ve. 30. § kimondja, hogy a választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél (Orosházi Helyi Választási Iroda, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) kell bejelenteni legkésőbb a szavazás napját megelőző tizenhatodik napon, azaz legkésőbb 2014. május 09. napján 16:00 óráig, amely határidő a Ve. 10. § (1) bekezdése értelmében jogvesztő.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megbízott tag nevét (több utónév esetén a személyi okmányban szereplő összes utónevet), magyarországi lakcímét (ez a régi nevén ún. állandó lakcím) és személyi azonosítóját.

A bejelentéssel kapcsolatban felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy Orosházán kizárólag az orosházi székhelyű bizottságokba van lehetőségük tagokat megbízni, a más településeken működő bizottságokba történő delegálásokat az adott településeken kell megtenniük.

A bejelentéshez szükséges formanyomtatványok Orosháza esetében elérhetők a www.oroshaza.hu választás 2014 ikon alatt.

Orosházi Helyi Választási Iroda

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja