Tájékoztatás az egyéni jelölt bejelentéséről

Tájékoztatás az egyéni jelölt bejelentéséről

Tisztelt Jelölőszervezetek és Egyéni Jelöltek!

Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2014. március 3-án 16.00 óráig kell bejelenteni, tehát eddig az időpontig meg kell érkeznie a jelölt bejelentését végző személynek az Orosházi Polgármesteri Hivatal épületébe, Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám alá.
Az egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon kell megtenni. Közös jelölt esetén a formanyomtatványon azt is fel kell tüntetni, hogy a jelölt a pártok költségvetési támogatása szempontjából melyik jelölő szervezethez tartozik. A nyomtatványt a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek aláírásával kell ellátnia!

Az E1 jelű formanyomtatványhoz – amennyiben a jelölt kéri annak közzétételét a választások hivatalos honlapján – mellékelheti fényképét JPEG kiterjesztésű, 195×260 felbontású fájlban. A fényképek átadására központilag, a Nemzeti Választási Irodánál is van lehetőség.A jelölt bejelentése alkalmával a választási iroda átvételi elismervényt állít ki.A nyomtatvány mellett az elvitt ajánlóíveket is át kell adni. A jelölt nyilvántartásba vételéhez benyújtott ajánlásokat a nyilvántartásba vételre illetékes OEVB mellett működő választási iroda ellenőrzi.

A független jelöltként indulni kívánó választópolgár és a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a jelölt bejelentésére szolgáló határidőig, azaz 2014. március 3-án 16.00 óráig köteles átadni a rendelkezésére bocsátott összes – vagyis azt is, amelyen ajánlás nem történt – ajánlóívet a választási irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes OEVB hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele, azaz 50 750 Ft ajánlóívenként. A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek valamely oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek. Az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő jogvesztő, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának helye nincs.

Az OEVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet, legkésőbb a bejelentést követő 3. napon nyilvántartásba vesz. A választási bizottság abban az esetben utasítja vissza az egyéni jelölt nyilvántartásba vételét, ha annak bejelentése nem felel meg a törvényes feltételeknek (pl.: kellő számú érvényes ajánlás hiányában, a jelölt nem szerepel a központi névjegyzékben, a bejelentés a törvényi határidőn túl érkezik). Az E1 jelű formanyomtatvány szolgál a jelöltnek a jelölésről való lemondó nyilatkozata megtételére, valamint e nyomtatványon kérheti nyilvántartásba.

Békés Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux