Tájékoztatás az egyéni jelölt bejelentéséről

Tisztelt Jelölőszervezetek és Egyéni Jelöltek!

Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2014. március 3-án 16.00 óráig kell bejelenteni, tehát eddig az időpontig meg kell érkeznie a jelölt bejelentését végző személynek az Orosházi Polgármesteri Hivatal épületébe, Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám alá.
Az egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon kell megtenni. Közös jelölt esetén a formanyomtatványon azt is fel kell tüntetni, hogy a jelölt a pártok költségvetési támogatása szempontjából melyik jelölő szervezethez tartozik. A nyomtatványt a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek aláírásával kell ellátnia!

Az E1 jelű formanyomtatványhoz – amennyiben a jelölt kéri annak közzétételét a választások hivatalos honlapján – mellékelheti fényképét JPEG kiterjesztésű, 195×260 felbontású fájlban. A fényképek átadására központilag, a Nemzeti Választási Irodánál is van lehetőség.A jelölt bejelentése alkalmával a választási iroda átvételi elismervényt állít ki.A nyomtatvány mellett az elvitt ajánlóíveket is át kell adni. A jelölt nyilvántartásba vételéhez benyújtott ajánlásokat a nyilvántartásba vételre illetékes OEVB mellett működő választási iroda ellenőrzi.

A független jelöltként indulni kívánó választópolgár és a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a jelölt bejelentésére szolgáló határidőig, azaz 2014. március 3-án 16.00 óráig köteles átadni a rendelkezésére bocsátott összes – vagyis azt is, amelyen ajánlás nem történt – ajánlóívet a választási irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes OEVB hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele, azaz 50 750 Ft ajánlóívenként. A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek valamely oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek. Az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő jogvesztő, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának helye nincs.

Az OEVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet, legkésőbb a bejelentést követő 3. napon nyilvántartásba vesz. A választási bizottság abban az esetben utasítja vissza az egyéni jelölt nyilvántartásba vételét, ha annak bejelentése nem felel meg a törvényes feltételeknek (pl.: kellő számú érvényes ajánlás hiányában, a jelölt nem szerepel a központi névjegyzékben, a bejelentés a törvényi határidőn túl érkezik). Az E1 jelű formanyomtatvány szolgál a jelöltnek a jelölésről való lemondó nyilatkozata megtételére, valamint e nyomtatványon kérheti nyilvántartásba.

Békés Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja