Munkatársaink elérhetősége

Püspöki-Sinka Edit

Nincs arckép

Tisztségek: Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztályvezető, Pályázatíró és projektmenedzser

Szervezeti Egység:Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály

Feladatok, ügytípusok, szakterületek:

 • Szervezi az osztály feladatkörébe tartozó feladatok ellátását, az osztály ügyintézői számára a feladatokat meghatározza, a feladatellátás mikéntjére utasítást ad, a végrehajtást ellenőrzi.
 • Engedélyezi az osztály ügyintézőinek a szabadságot, a napközbeni távollétet.
 • Biztosítja az osztályon belül a távollévő munkatárs helyettesítését.
 • Közreműködik az osztály dolgozóinak teljesítményértékelésében, minősítésében a munkáltató által meghatározottak szerint.
 • Részt vesz osztályvezetői értekezleteken, tájékoztatja az osztályhoz tartozó munkatársakat a feladatkörhöz tartozó kérdésekben.
 • Koordinálja és ellenőrzi az önkormányzati vagyonkezelési, beruházási, intézményekkel kapcsolatos és energiagazdálkodási feladatokat.
 • Biztosítja a városüzemeltetési (bel-és csapadékvíz, út kerékpárút, járda hálózatok) kommunális közműszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati feladatok irányítását, koordinálását, szervezését.
 • Gondoskodik a helyi közlekedéssel, a közterületekkel és a környezetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok szakmai irányításáról, koordinálásáról.
 • Közreműködik gazdaságfejlesztési projektek és pályázatok készítésében.
 • Koordinálja a pályázati lehetőségek felkutatását, a megjelent pályázati felhívások áttekintését, javaslatot tesz pályázat benyújtására.
 • Kapcsolatot tart a projektek benyújtása, megvalósítása vonatkozásában a megyei önkormányzattal, közreműködő szervezettel, irányító hatósággal.
 • Részt vesz a számára kijelölt projektek megvalósításában, melyre felettese kijelöli. Határidőre elkészíti a számára kijelölt pályázatok jelentéseit, szakmai és pénzügyi beszámolóit, gondoskodik azok szakszerű lezárásáról.
 • Feletteseivel történő előzetes egyeztetést követően elkészíti az önkormányzat által benyújtandó pályázatokat. Kapcsolatot tart az érintett társirodákkal, intézményekkel, és gazdasági társaságokkal, valamit egyéb partnerekkel. Beszerzi a pályázatokhoz szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, és egyéb dokumentumokat.
 • Az intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által benyújtandó pályázatok elkészítéséhez szakszerű segítséget nyújt. Elkészíti, illetve beszerzi az önkormányzat, mint fenntartó/tulajdonos által adandó nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat.
 • Közreműködik a megítélt támogatásokra vonatkozó támogatási/finanszírozási szerződések előkészítésében és elvégzi a támogatások szerződések szerinti lehívását.
 • Határidőre elkészíti a számára kijelölt pályázatok jelentéseit, szakmai és pénzügyi beszámolóit, gondoskodik azok szakszerű lezárásáról.
 • Részt vesz a projektek vonatkozásában a beruházói feladatok ellátásának koordinálásában.
 • Koordinálja a bizottsági, testületi előterjesztések szakmai előkészítését.
 • Koordinálja az osztályhoz kapcsolódó jelentések, beszámolók határidőre történő elkészítését.
 • Figyelemmel kíséri az állami és uniós pénzalapokra kiírt pályázatokat, gondoskodik a bizottsági és testületi előterjesztések időbeni elkészítéséről.
 • Szakmailag ellenőrzi, koordinálja az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által ellátott közfeladatokat.

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., A épület, II. emelet, 17. iroda

Telefon: 68/514-287

E-mail: puspoki.s.edit@oroshaza.hu

Helyettesítő: dr. Krámli Tamás

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja