Orosháza Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet „Miénk itt a tér” elnevezésű rendezvény (mini-projekt) támogatására

Orosháza Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az Integrált, funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán elnevezésű városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

„Miénk itt a tér”

elnevezésű rendezvény(mini-projekt) támogatására.

1. A pályázat célja

A helyi közösség bevonásával közösségi programok megvalósítása, melyek erősítik a helyi társadalom kohézióját. További cél a helyi célcsoport igényeinek megfelelő tevékenységek helyi lakosok mobilizálásával történő megvalósulása.

2. A pályázók köre

Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-profit szervezetek, akik az akcióterületi lakossággal kapcsolatban vannak (az akcióterületen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak).

Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:

 • Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) –
 • Nonprofit gazdasági társaságok

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.

3. Támogatható tevékenységek

 • közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatás, program kialakítása (kulturális- és sport rendezvény, )

A rendezvény elnevezése: „Miénk itt a tér”

A rendezvény időtartama: 1 nap

A rendezvény felépítésének rövid leírása:

A rendezvény két részből tevődik össze.

 • „A” esetben: Kreatív pályázat kiírása és díjazása a város óvodásai és iskolásai részére, interaktív játszóház megszervezése és lebonyolítása, családi vetélkedő megszervezése és lebonyolítása, záró koncert megszervezése és lebonyolítása, népi hagyományőrző programok szervezése és lebonyolítása, valamint a nyilvánosság biztosítása (plakát, hirdetés).
 • „B” esetben: Gyermekprogram szervezése és lebonyolítása, a rendezvények hangosításának biztosítása, műsorvezető biztosítása, a rendezvényhez kapcsolódó valamennyi technikai jellegű és egyéb feladat biztosítása, beleértve a rendezvény egészségügyi biztosítását is.
A pályázat kötelező eleme kell hogy legyen:
 • „A” pályázat esetében: Kreatív pályázat kiírása és díjazása a város óvodásai és iskolásai részére „Ahogy a főteret látom” címmel, népi hagyományőrző és kézműves bemutatók szervezése és lebonyolítása, Interaktív játszóház megszervezése és lebonyolítása, Főtér projekthez kapcsolódó családi vetélkedő szervezése. lebonyolítása és díjazása, min. 90 perces élő koncert biztosítása a nap záró eseményeként, 100 db A/2-es méretű plakát kihelyezése és a rendezvény nyilvánosságának biztosítása (hirdetés min. a város és a főtér honlapján legalább 1 alkalommal),
 • „B” pályázat esetében: min. 60 perces Gyermekprogram megszervezése és lebonyolítása, a „Miénk itt a tér” elnevezésű rendezvény valamennyi programjához kapcsolódóan hangosítás biztosítása, valamint a rendezvény összes technikai jellegű és egyéb költségeinek biztosítása, beleértve a rendezvények egészségügyi biztosítását is.
Elszámolható költségek:
 • kizárólag a rendezvény sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el.

[box]A „Miénk itt a tér ” mini-projekt megvalósításának időpontja: 2013. június 22.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatás összege:
„A” pályázat esetében: 2.000 ezer Ft
„B” pályázat esetében: 1.000 ezer FT
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. április 15-től 2013. április 18.-ig[/box]

4. Pályázat benyújtása

A részletes pályázati útmutató, a jelentkezési lap, valamint a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a város honlapján (www.oroshaza.hu), valamint nyomtatott formában az Polgármesteri Hivatal II. emelet 17 sz.irodájában.

A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:
Polgármesteri Hivatal, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. II. emelet 17.sz iroda Barák Anitánál

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét és kódját:
„Miénk itt a tér”
RE2013-01/A vagy RE2013-01/B

A jelentkezési lapok benyújtása 2013. április 18-án 12.00 óráig lehetséges.

Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepelteti az átvétel időpontját az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-68/413-022/306-os telefonszámon vagy a Baraka@oroshaza.hu e-mail címen tehetik fel.

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

 1. Jelentkezési lap
 2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta (Banki aláírás bejelentő karton bank által hitelesített másolata is megfelelő)
 3. Létesítő okirat másolata (30 napnál nem régebbi bírósági kivonat)
 4. Referenciaigazolás
 5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
  1. árajánlatok (60 napnál nem régebbi)
  2. költségbecslések (saját teljesítés esetén)
 6. Nyilatkozat a pályázó részéről – melyben felelőssége teljes tudatában nyilatkozik – hogy nincs 30 napot meghaladó köztartozása

Leave a Comment

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja