Orosháza Város Polgármestere a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Orosházi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos, precíz munkavégzés. Szakmai elkötelezettség, kiváló együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz. Végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása. Közszolgálati gyakorlat igazolása. Szakmai program és vezetői elképzelések. Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2014. november 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Zoltán polgármester nyújt, a 06 68 412 246 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 2014.11.13. 16:00 óráig beérkezéssel ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tk.93-12/2014. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. I. em. 5. iroda, 2014.11.13. 16:00 óráig beérkezésse.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Orosháza város polgármestere bírálja el, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Orosháza Város honlapja – 2014. október 29.
 • Orosházi Élet – 2014. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik.

Leave a Comment

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja