Pályázati felhívás szociális bérlakás bérleti jogának elnyerése céljából

Pályázati Felhívás

 

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre, az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) alapján, a Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (a továbbiakban Bizottság) a 117/2023. (X.18.) TKB számú határozatával szociális bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati szociális bérlakás bérleti jogának elnyerése céljából.

Orosháza Város Önkormányzata szociális helyzet alapján az alábbi bérelhető bérlakásaiban történő elhelyezésre pályázatot hirdet, 5 év határozott időre.

 • 5900 Orosháza, Bartók Béla utca 39/C, 55 m2, 2 szobás, összkomfortos, havi bérleti díj: 16.060.-Ft
 • 5900 Orosháza, Huba utca 2. 2. em. 2. ajtó, 39 m2, 1 szobás, komfortos, havi bérleti díj: 9.906.- Ft
 • 5900 Orosháza, Október 6. utca 33-35. 4. em. 28. ajtó, 17 m2, 1 szobás, összkomfortos, havi bérleti díj: 4.964.- Ft
 • a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével az 5903 Orosháza, Kakasszék Tanya 2/8., 37 m2, 1 szobás, komfortos, havi bérleti díj: 9.398.- Ft

 

A pályázat benyújtásának helye:

Orosházi Polgármesteri Hivatal Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály,

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

 

 A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 13. 1400 óra

 

A pályázat benyújtásának módja:

személyesen vagy postai úton a pályázati felhívás melléklete szerinti formanyomtatványon, az ott meghatározott valamennyi melléklettel együtt az Orosházi Polgármesteri Hivatal Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztályán kérhető (hétfőn 8.00 – 12.00 óra,12:30 -17:00 óra, szerda 8:00 – 12:00 óra, 12:30 – 16.00 óra és csütörtök 8.00 – 12.00 óra) és letölthető az www.oroshaza.hu weblapról a kezdő oldal aktuális pályázati szekció menüpontban.

Bővebb felvilágosítás az Orosházi Polgármesteri Hivatal Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztályán kérhető. Telefonszám: 68/514-241, 68/514-288.

 

Pályázni jogosultak köre:

Pályázhat a szociális helyzetük alapján rászoruló olyan nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki:

 • magyar állampolgár,
 • állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt,

–     letelepedési engedéllyel rendelkező személy,

–     a magyar hatóság által menekültként elismert személy,

–     az Európai Unió állampolgára, és

–     Orosháza közigazgatási területén rendelkezik legalább két éve bejelentett lakóhellyel, vagy

      bejelentett tartózkodási hellyel.

 

Jövedelmi és vagyoni viszonyai szerint jogosultak:

Az egy főre jutó havi jövedelem kiszámítása akként történik – Összkomfortos lakás: minimum 57.000 Ft/fő – maximum 142.500Ft/fő, Komfortos lakás: minimum 42.750 Ft/fő – maximum 142.500Ft/fő– , hogy a család pályázat benyújtását megelőző 6 havi összes nettó jövedelmének átlagát osztani kell az együtt költözők számával. Az együtt költözők számának meghatározása során a kiskorú gyermekek 0,3 főnek számítanak.”

A szociális helyzet alapján – az egy főre jutó havi nettó jövedelemtől függetlenül – nem adható lakás bérbe annak, aki a vele együtt költöző személyeket is figyelembe véve

 • a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, beépíthető lakótelekkel vagy üdülőtelekkel termőfölddel vagy zártkert ingatlantulajdonnal rendelkezik és annak jelzálogjog által biztosított terhekkel csökkentett értéke meghaladja a 2.000.000,-Ft-ot
 • a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl 1,500.000,-Ft értéket meghaladó forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik, kivéve a mozgássérült gépkocsi tulajdonát és a kereső tevékenységet biztosító munkaeszközöket,
 • a pályázat benyújtásakor önkormányzati bérlakásban lakik és azzal kapcsolatban hátralékkal rendelkezik.

 

Érvénytelen az ajánlat, ha

 • azt a benyújtására meghatározott határidő után nyújtották be,
 • az nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek,
 • hiányos (adatokat nem közöl, szociális rászorultság nem állapítható meg, mellékletet nem csatol, így a nyilatkozat valóságtartalma nem állapítható meg),
 • a közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak,
 • a pályázati anyag aláírása nem történt meg.

 

A pályázat benyújtását követően az adattartalom módosítására, illetve mellékletek utólagos becsatolására nincs lehetőség.

 

 A határidőn túl beérkezett pályázat érvénytelen.

Házastársak a pályázat benyújtásakor a pályázati lapon kérhetik bérlőtársi szerződés létesítését.

A pályázat nyertessége esetén a bérlő-jelölt saját költségén beszerzi az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 70/A. §-ban megjelölt hatósági bizonyítványt a bérlő-jelölt és a vele együttköltöző személyekre vonatkozóan és azt a szerződéskötést megelőzően megőrzésre átadja a bérbeadó részére. A megkötött bérleti szerződés tartalmazza, hogy a benyújtott hatósági bizonyítvány eljárási díja a bérlő javára a fizetendő bérleti díjba beszámításra kerül.

Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a bérlő a pályázati eredmény közlésétől számított 30 naptári napon belül köteles beköltözni a lakásba. A határidő elmulasztása esetén, indokolt kérelem esetén további 30 naptári nappal meghosszabbítható. Amennyiben a bérlő nem foglalja el határidőben a lakást és indoklási kérelemmel nem élt, vagy a meghosszabbított határidő is eredménytelenül telik el, úgy a lakás bérbevételére a továbbiakban nincs lehetősége.

A pályázati határidő lejártát követően a Bizottság a beérkezett pályázatok eredményességét, és a pályázók sorrendjét megállapítja, és javaslatot tesz a bérlő(k) személyére a Képviselő-testület részére, aki dönt a Lakásrendeletben meghatározott eljárásrend és bírálati szempontok szerint.

 

A pályázat eredményének közlése: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülését követő 8 napon belül írásban.

 

MELLÉKLETEK

 

 • Pályázati ajánlat 1. melléklet
letoltes_pdf
 • Nyilatkozat ingatlan tulajdonról
 • Jövedelem igazolás 5. számú melléklet
 • A pályázathoz csatolandó dokumentumok

Leave a Comment

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja