Pályázati felhívás Közművelődési Célú Támogatásra II. szakasz

Orosháza Város Önkormányzata a „11/2010. (VII) sz. rendelet a közművelődésről, egységes szerkezetben a módosítására kiadott 31/2011.(XI.) önkormányzati rendelettel” tartalmának megfelelően pályázatot hirdet a városban működő civil szervezetek részére.

A pályázat megnevezése:

Pályázat közművelődési célú támogatásra.

A pályázat célja:

Az Önkormányzat közművelődési rendeletében meghatározott feladatellátás támogatása.

Pályázati feltételek:

 • Pályázatot nyújthat be minden olyan, a közművelődési rendelet hatálya alá tartozó önálló jogi személyiségű szervezet, amely benyújtotta a pályázati évre vonatkozó városi programtervét.
 • A pályázat időtartama azonos a naptári évvel, január 1-től december 31-ig tart.
 • Egyedi elbírálás alapján támogatható a tárgyévet követő év január 1. – február 28. között megvalósuló program.
 • Pályázni csak a pályázati felhívásban meghirdetett időtartam alatt megvalósítandó közművelődési programra lehet.

Érvénytelen az a pályázat, amelyiket:

 • hiányosan adnak be,
 • határidő lejárta után adnak be,
 • a szervezet működési kiadásainak fedezésére nyújtottak be (pl. telefondíj, rezsi, terembérlet, utazási költség, eszközbeszerzés, szakfolyóiratok, stb.),
 • pártok, közművelődési, vagy együttműködési megállapodás keretében támogatott szervezetek, sportegyesületek nyújtottak be,
 • olyan szervezet nyújtott be, amely az elmúlt öt évben nem számolt el az Önkormányzat által nyújtott anyagi támogatással,
 • olyan szervezet nyújtott be, amelyik nem küldte meg a pályázati időtartamra vonatkozó városi programtervét.

A pályázat benyújtása a Pályázati felhívás mellékletében szereplő Adatlapon történik.

A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:

 • a szervezet önálló jogi személyiségét igazoló okirat hiteles másolata,
 • igazolás, hogy a pályázónak esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs (NAV által kiállított)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó szervezet bírósági végrehajtás alatt nem áll,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy támogatott vállalja a cél szerinti felhasználási és elszámolási kötelezettséget, valamint együttműködik a Támogatóval a támogatás felhasználásának ellenőrzése során.

Egyéb pályázati tudnivalók:

 • A pályázati adatlapot és mellékleteit egy eredeti példányban kell benyújtani.
 • A pályázati adatlapok a pályázat meghirdetését követően az Orosházi Polgármesteri Hivatal portáján vehetők át vagy letölthetők a városi honlapról: www.oroshaza.hu
 • A pályázaton odaítélt összeg felhasználható más pályázat önrészeként (ebben az esetben pályázati célként ezt kell megjelölni).

A pályázatok elbírálása:

 • A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőt követő 60 napon belül kerül sor.
 • A pályázati döntést a pályáztató a helyben szokásos módon közzéteszi, a kedvezményezett szervezet, a pályázati cél és a megítélt támogatási összeg feltüntetésével.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatokat az Orosházi Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Csoportjához kell benyújtani 2013. április 30-án (kedd) 16 óráig.

Orosháza, 2013. április 05.

Zalai Mihály sk.
alpolgármester

További információ: Baranyai Ilona oktatási és kulturális csoportvezető: 68/413-022/113-as mellék

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux