Pályázati felhívás közművelődési célú támogatásra

Orosháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a városban működő civil szervezetek részére.

A pályázat megnevezése: Pályázat közművelődési célú támogatásra.

A pályázat célja: az Önkormányzat közművelődési rendeletében meghatározott feladatellátás
támogatása, különös tekintettel a hagyományőrző, ill. hagyományteremtő rendezvényekre.

Pályázati feltételek:

 • Pályázatot nyújthat be minden olyan, a közművelődési rendelet hatálya alá tartozó önálló jogi személyiségű szervezet, amely a pályázat kiírását megelőző év október 1-ig benyújtotta a pályázati évre vonatkozó megvalósítandó városi programtervét.
 • Pályázni csak az Orosháza város területén, a pályázat évében megvalósítandó közművelődési programra lehet.

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet hiányosan,
 • határidő lejárta után adnak be,
 • pártok, érdekvédelmi szervezetek (pl. szakszervezet), közművelődési vagy együttműködési megállapodás keretében támogatott szervezetek, sportegyesületek, nyújtottak be,
 • amelyet olyan szervezet nyújtott be, amely az elmúlt öt évben nem számolt el az Önkormányzat által nyújtott anyagi támogatással

A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:

 • a szervezet önálló jogi személyiségét igazoló okirat hiteles fénymásolata,
 • Együttes Adóigazolás, hogy a pályázónak esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása, vám és adótartozása nincs (beszerezhető : az APEH ügyfélszolgálatnál Orosháza, Szabadság tér 3-5)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó szervezet bírósági végrehajtás alatt nem áll,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a támogatott vállalja a cél szerinti felhasználási és elszámolási kötelezettséget, valamint együttműködik a Támogatóval a támogatás felhasználásának ellenőrzése során.
 • támogatott nyilatkozik, hogy tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, mely a támogató jó hírének vagy érdekeinek sérelmével jár együtt,
 • nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (a nyilatkozatokhoz a nyomtatványok mellékelve itt).

Egyéb pályázati tudnivalók:

 • A pályázatot a Pályázati adatlapon, a szükséges mellékletekkel ellátva egy eredeti példányban kell benyújtani
 • A pályázaton odaítélt összeg felhasználható más pályázat önrészeként (ebben az esetben pályázati célként ezt kell megjelölni).

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Alpolgármesteri Titkárságára kell benyújtani
2010. március 16-án (kedd) 12 óráig.

A pályázatok elbírálása:

 • A szervezetek, egyesületek pályázatáról a Kulturális Bizottság dönt.
 • Alapítványok esetében a Kulturális Bizottság javaslata alapján Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
 • A pályázatok elbírálásának várható határideje 2010. április hónap.
 • A pályázatok elbírálásáról a pályázók levélben értesítést kapnak.
 • A pályázati döntést a pályáztató helyben szokásos módon közzéteszi.

Orosháza, 2010. február 25.

Dr. Dancsó József sk. Zalai Mihály sk.
alpolgármester Kulturális Bizottság elnöke

 További információ:

Csányiné Kádár Tünde vezető főtanácsos
Polgármesteri Hivatal Orosháza Szabadság tér 4-6.
Tel. 68/413-022 178-as mellék
e-mail: csanyinekt@oroshaza,hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux