Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
2021. július hó 12-én (hétfő) 9.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés I. számú módosítása
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet, valamint egyes közigazgatási szabályszegések szankcióit tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 3. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 13/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 4. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 5. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális ellátások feltételeként a lakókörnyezet rendezettségének biztosításáról szóló 2/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, illetve Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és
  Dávid Zoltán polgármester
 6. Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 5097/1. hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 7. Az Orosháza, 0694/21 hrsz.ú ingatlanból telekalakítással létrejött 0694/38 hrsz.ú, és a 0694/42 hrsz.ú ingatlanoknak a Magyar Állam javára történő ingyenes tulajdonba adása
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 8. Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2020. évi gyakorlásáról
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 9. Az Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság 2021. II. félévi munkaterve
  Előadó: Olasz Mónika elnökhelyettes
 10. A polgármester szabadságának megállapítása 2021. évre, valamint a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 11. Egyebek

Az előterjesztés írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjához tartozó elő-terjesztési anyag a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthető lesz.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2021. július 8.

Tisztelettel:

Németh Béla sk.
Bizottság Elnöke

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja