Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2013. április hó 19-én (péntek) de 09.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

Nyilvános ülés keretében

 1. Beszámoló az Orosházi Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat 2012-es évéről, Előadó: Csizmadia Ibolya alpolgármester
 2. “TAPINTHATÓ-LÁTHATATLAN” dombormű végső felállítási helyének meghatározása, Előadó: Zalai Mihály alpolgármester
 3. Éves ellenőrzési jelentés az Orosháza Városi Önkormányzatnál 2012-ben végzett ellenőrzésekről. Előadó: Dr. Dancsó József polgármeste Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
  1. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2012. évi munkájáról. Előadó: Vaszkán Erzsébet igazgató
  2. OVÖ Egységes Szociális Központ fenntartói ellenőrzéséről szóló beszámoló. Előadó: Kovács György irodavezető
  1. Az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Előadó: Vaszkán Erzsébet igazgató
  2. OVÖ Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása. Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 4. A szociális szolgáltatásokról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 5. A helyi környezet védelméről szóló 25/2004 (X.11.) Ör. számú rendelet módosítása. Előadó: Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 6. Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról. Előadó: Zalai Mihály alpolgármester
 7. “Védd a Közszolgákat” Alapítvány lakóközösségi programok megvalósítása tárgyú pályázatának támogatása. Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 8. Orosházi Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása. Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 9. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006 (IX.15.) Ör. sz. rendelet módosítása. Előadó: Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 10.  Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Orosháza FC Futball Klub Kft. TAO pályázatához . Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 11. Megállapodás megkötése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között pályázati feladatok ellátására. Előadó: Süléné Baranyai Ilona csoportvezető
 12. TISZK-kel kapcsolatos döntések meghozatala. Előadó: Zalai Mihály alpolgármester
 13. Orosháza, Vásárhelyi út 39/2 szám alatt lévő 11414 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre. Előadó: Hagymási László irodavezető
 14. Az Orosháza, Dózsa György u. 2. fsz. 2. alatti forgalomképes ingatlan értékesítésre kijelölésről szóló 237/2012.(IX.21.) K.t. számú határozat módosítása. Előadó: Hagymási László irodavezető
 15. Döntés likviditást biztosító hitelekről. Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 16. Orosháza Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési beszámolója (az előterjesztés részét képezi az önkormányzat könyvvizsgálójának jelentése, amely később kerül postázásra). Előadó: Dr. Dancsó József polgármester, Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 17. Interpellációk, kérdések

Zárt ülés keretében

 1. Az Orosháza, Huba u. 18 IV/1 szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása. Előadó: Hagymási László irodavezető
 2. Az Orosháza, Hegedűs István u. 25/D fsz. 1. szám alatti bérlakás lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezők részére való bérbeadás alapján kiírt pályázat elbírálása. Előadó: Hagymási László irodavezető
 3. Az Orosháza, Szabadság tér 5. fsz. 3. szám alatti önkormányzati bérlakás költségelven történő bérbeadásra kiírt pályázat elbírálása. Előadó: Hagymási László irodavezető
 4. Az Orosházi Kórház főigazgatói pályázatának véleményezése. Előadó: Dr. Dancsó József polgármester (Az előterjesztés később kerül postázásra. A benyújtott pályázatok megtekinthetőek 2013. április 18-án munkaidőben a Polgármesteri Hivatal I. emelet 9. irodájában Mákné Kiss Katalin személyzeti csoportvezetőnél.)

Az előterjesztés írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról (www.oroshaza.hu) a postázást köve¬tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2013. április 12.

Tisztelettel:

Dr. Dancsó József
polgármester

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja