Meghívó az április 19-i Képviselő-testületi ülésre

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2013. április hó 19-én (péntek) de 09.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

Nyilvános ülés keretében

 1. Beszámoló az Orosházi Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat 2012-es évéről, Előadó: Csizmadia Ibolya alpolgármester
 2. “TAPINTHATÓ-LÁTHATATLAN” dombormű végső felállítási helyének meghatározása, Előadó: Zalai Mihály alpolgármester
 3. Éves ellenőrzési jelentés az Orosháza Városi Önkormányzatnál 2012-ben végzett ellenőrzésekről. Előadó: Dr. Dancsó József polgármeste Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
  1. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2012. évi munkájáról. Előadó: Vaszkán Erzsébet igazgató
  2. OVÖ Egységes Szociális Központ fenntartói ellenőrzéséről szóló beszámoló. Előadó: Kovács György irodavezető
  1. Az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Előadó: Vaszkán Erzsébet igazgató
  2. OVÖ Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása. Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 4. A szociális szolgáltatásokról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 5. A helyi környezet védelméről szóló 25/2004 (X.11.) Ör. számú rendelet módosítása. Előadó: Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 6. Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról. Előadó: Zalai Mihály alpolgármester
 7. “Védd a Közszolgákat” Alapítvány lakóközösségi programok megvalósítása tárgyú pályázatának támogatása. Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 8. Orosházi Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása. Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 9. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006 (IX.15.) Ör. sz. rendelet módosítása. Előadó: Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 10.  Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Orosháza FC Futball Klub Kft. TAO pályázatához . Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 11. Megállapodás megkötése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között pályázati feladatok ellátására. Előadó: Süléné Baranyai Ilona csoportvezető
 12. TISZK-kel kapcsolatos döntések meghozatala. Előadó: Zalai Mihály alpolgármester
 13. Orosháza, Vásárhelyi út 39/2 szám alatt lévő 11414 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre. Előadó: Hagymási László irodavezető
 14. Az Orosháza, Dózsa György u. 2. fsz. 2. alatti forgalomképes ingatlan értékesítésre kijelölésről szóló 237/2012.(IX.21.) K.t. számú határozat módosítása. Előadó: Hagymási László irodavezető
 15. Döntés likviditást biztosító hitelekről. Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 16. Orosháza Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési beszámolója (az előterjesztés részét képezi az önkormányzat könyvvizsgálójának jelentése, amely később kerül postázásra). Előadó: Dr. Dancsó József polgármester, Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 17. Interpellációk, kérdések

Zárt ülés keretében

 1. Az Orosháza, Huba u. 18 IV/1 szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása. Előadó: Hagymási László irodavezető
 2. Az Orosháza, Hegedűs István u. 25/D fsz. 1. szám alatti bérlakás lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezők részére való bérbeadás alapján kiírt pályázat elbírálása. Előadó: Hagymási László irodavezető
 3. Az Orosháza, Szabadság tér 5. fsz. 3. szám alatti önkormányzati bérlakás költségelven történő bérbeadásra kiírt pályázat elbírálása. Előadó: Hagymási László irodavezető
 4. Az Orosházi Kórház főigazgatói pályázatának véleményezése. Előadó: Dr. Dancsó József polgármester (Az előterjesztés később kerül postázásra. A benyújtott pályázatok megtekinthetőek 2013. április 18-án munkaidőben a Polgármesteri Hivatal I. emelet 9. irodájában Mákné Kiss Katalin személyzeti csoportvezetőnél.)

Az előterjesztés írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról (www.oroshaza.hu) a postázást köve¬tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2013. április 12.

Tisztelettel:

Dr. Dancsó József
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux