Orosháza Város Önkormányzatának Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2014. augusztus hó 19-én (kedd) du. 14.00 órakor a Városháza I. emeleti Kistermében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
  • Bajkán György tű. alezredes
 • 2.) Szakigazgatási szervek tevékenységéről szóló tájékoztató 2013. április 01-2014. március 31-ig terjedően (Munkaügyi Kirendeltség, Földhivatal, Népegészségügyi Intézet, Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal, Járási Hivatal)
  • 2/1.) Orosházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség Vezetőjének tájékoztatója
   • Előadó: Jankovné Héjjas Katalin kirendeltségvezető
  • 2/2.) Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatal Vezetőjének tájékoztatója
   • Előadó: Szemenyei Gyöngyi hivatalvezető
  • 2/3.) Tájékoztató Orosháza, az Orosházi Járás és a Mezőkovácsházi Járás népegészségügyi helyzetéről
   • Előadó: Dr. Mucsi Gyula megyei tiszti főorvos
   • Dr. Kelemen Éva járási tiszti főorvos
  • 2/4.) Orosházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Vezetőjének tájékoztatója
   • Előadó: Dr. Pokorádi András Hatósági Főállatorvos
 • 3.) Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság 2013-2014. évi beszámolója
  • Előadó: Horváth József a Bizottság Elnöke
 • 4.) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 5.) Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlásának kiírt pályázat benyújtása (II. ütem)
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 6.) Hulladékgazdálkodási feladatok változásával kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 • 7.) Ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 28/2003. (XII.29.) Ör. számú rendelet hatályon kívül helyezése és a vízkorlátozási terv jóváhagyása
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
  • Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 • 8.) Pro Team Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítása
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 9.) Orosháza Város Local Agenda 21 Programja felülvizsgálatának elfogadása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 10.) Megüresedett önkormányzati bérlakások szociális helyzet alapján történő bérbevételére pályázat kiírása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 11.) Helyiséghasználat biztosítása a Kinizsi Horgász Egyesület részére
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 12.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Közérdekű bérlőkijelölésre vonatkozó 104/2014. (IV.25.) Kt. számú határozat módosítása, valamint bérlőkijelölés közérdekből
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 2.) Bérlőkijelölés közérdekből
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 3.) Október 6. u. 33-35. V/30. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 4.) Orosháza, Kutasi u. 2/17. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 5.) Orosháza, Csizmadia Sándor u. 61/6. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2014. augusztus 15.

Tisztelettel:
Kovács Árpád
a Bizottság Elnöke

Leave a Comment

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja