Orosháza Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2017. március hó 30-án (csütörtök) 14.00 órakor a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

 • 1.) Tájékoztatás a 2017. évi vízterhelési díjról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Orosházi Kórház támogatásának elszámolása, elszámolási határidő módosítása és 2017. évi támogatás
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 3.) Kodolányi János Főiskola támogatás elszámolása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) Orosháza Város Településrendezési eszközök elfogadása
 • I. A Településszerkezeti terv, annak elírása és Településszerkezeti tervhez kapcsolódós kimutatások, igazolások elfogadása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • II. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Orosháza Város Helyi építési Szabályzatáról szóló …../…. (…) önkormányzati rendeletének elfogadása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 5.) A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadása és a 2017. évre kötendő megállapodás elfogadása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 6.) Belépés a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületbe
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 7.) Döntés az Egyházak 2017. évi támogatásáról és a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés módosításáról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Közterület elnevezése, illetve kapcsolódó tér kialakításával összefüggő eljárások megkezdéséhez történő hozzájárulás
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 9.) Ingó eszközök (tehergépjárművek) hasznosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 10.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 11.) A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 12.) /1 Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
 • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
  • /2 Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
 • Előadó: Bogárné Kiss Ildikó igazgató
 • 13.) Bónum mintagazdasággá alakítása és kapcsolódó pályázat (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 14.) /1. Az Orosházi Média Kft. támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • /2. Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. szabályzatainak felülvizsgálata
  • Előadó: Irimiás László ügyvezető
 • 15.) Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. szabályzatainak felülvizsgálata
  • Előadó: Lajti Tímea ügyvezető
 • 16.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatellátással kapcsolatos döntések
 • /1. Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött szerződés megszüntetése
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • /2. A települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről szóló rendelettervezet
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • /3. Tájékoztató az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közötti jogviszonyrendezésről
  • Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
 • 17.) Közszolgáltatási szerződés megkötése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 18.) A Kalandpark üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 19.) A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 20.) Döntés az Orosházi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zrt. végelszámolásáról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 21.) Szennyvízberuházás társberuházói megállapodás módosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 22.) A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 23.) Pályázat benyújtása testvér-települési együttműködés megvalósítására
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 24.) A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései megvalósítására kiírt pályázat Justh Zsigmond Városi Könyvtár általi benyújtásának támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 25.) Döntés Dr. Martinovics Erika feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 3. számú háziorvosi körzet)
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 26.) Egyebek

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. március 24.

Tisztelettel:
Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja