Meghívó a Pénzügyi Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2016. november hó 24-én (csütörtök) 14.30 órakor a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) A helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatala (Az pályázati kiírás később kerül postázásra.)
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 2.) Szennyvízberuházás kötbérigény érvényesítés
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 3.) A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala feladatellátásának elősegítése érdekében további helyiségek biztosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 4.) Az Orosházi Kórház részére nyújtott beruházási támogatás, elszámolási határidő módosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) Az Orosházi Evangélikus Egyházközség kérelmének elbírálása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 6.) Tájékoztató a Média Kft. és a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. vizsgálatának eredményéről, valamint a szükséges döntések meghozatala
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 7.) Család- és gyermekjóléti központ feladatainak ellátása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 8.) A 7821 és 7822 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 9.) Az orosházi 6536, 6541/4 és 6542 helyrajzi számú földrészletek telekhatár-rendezése és értékesítésre történő kijelölése
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 10.) A Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársasággal kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 11.) Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 12.) Döntés az Orosháza, Falus E. u. 1. számú ingatlan előtt található közkifolyó áthelyezéséről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 13.) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 14.) DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 15.) Önrész biztosítása az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 TAO beruházásához
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 16.) Döntés likviditást biztosító hitelről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 17.) Gyermek-, és diákélelmezési Intézmény támogatása
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 18.) Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének 2. módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 19.) Pályázat benyújtása az EFOP-3.3.2-16 „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázati kiírásra
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 20.) Egyebek

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. november 18.

Tisztelettel:
Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux