Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2020. január hó 29-én (szerda) 14.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Az Egyházak önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 2. A 6. számú fogorvosi körzettel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 3. Döntés a Humán Szolgáltató Központ tájékoztatója elfogadásáról, a szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítéséről, továbbá döntés az ellátási szerződés ismételt megkötéséről
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 4. Döntés az Alföldvíz Zrt. alaptőke emelése tárgyában
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 5. Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról beruházás megvalósítása érdekében, Szabályozási Terv módosítása
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 6. Az Orosháza 5092 hrsz-ú ingatlanból 66 m2 nagyságú terület telekhatár-rendezéssel történő értékesítése
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 7. Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 8. Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 9. Döntés az Önkormányzat részvételéről a 2020. évi járási startmunka  közfoglalkoztatási programokban
  Előadó:                 Fejes Róbertné alpolgármester
 10. Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 11. /I. Orosháza Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
  /II. A 2020. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 12. A Pénzügyi Bizottság 2020. évi munkaterve
  Előadó                  Kovács Péter bizottsági elnök
 13. Orosháza Város Önkormányzatának 2020. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása
  Előadó:                 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 14. Országhatáron átnyúló kapcsolatok erősítésére irányuló pályázatok benyújtása
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 15. Egyebek

 

 

Zárt ülés keretében:

 

 1. Döntés Szakszonné Dr. Martinovics Ilona Erika vállalkozó háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 3. számú háziorvosi körzet)
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2020. január 24.

 

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja