Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2019. május hó 29-én (szerda) 14.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

1.)       A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

2.)       A „Működő MEZGÉ-ért” Alapítvány 2018. évi támogatásáról szóló elszámolás elfogadása és 2019. évi támogatási kérelmének elbírálása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

3.)       Az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

4.)       A Humán Szolgáltató Központ tájékoztatója szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítéséről, továbbá ellátási szerződés módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

5.)
/1. Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2018. évi tevékenységéről

Előadó:          Bogárné Kiss Ildikó igazgató

/2. Döntés az Egységes Szociális Központ 2018. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről készült beszámolóról
Előadó:          Bogárné Kiss Ildikó igazgató és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 6.)        Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi feladatellátásának teljesítése
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

7.)       Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A Zrt. 2018. évi beszámolójának és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása
/2. A 2018. évi prémium
/3. A 2019. évi prémium feltételek
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

8.)       A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

9.)       Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2019. évi üzleti terv elfogadása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

10.)    A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A közfeladat ellátásáról szóló 2018. évi szakmai beszámoló
/2. Egyszerűsített éves beszámoló a 2018. évről
/3. 2019. évi pénzügyi és szakmai terv
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

11.)    Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

12.)    Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

13.)    TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 kódszámú, Csapadék-és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása (Később kerül kiosztásra)
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

14.)   2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés 
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 15.)    Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtási rendelete
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

16.)    Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

17.)    Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

1.) GINOP energiahatékonysági program önkormányzati támogatása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. május 23.

Tisztelettel:

 Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja