Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2021. július hó 12-én (hétfő) 14.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntések meghozatala
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 2. Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés I. számú módosítása
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 3. Orosháza, Kettőssánc tér „A” jelű szennyvíz végátemelő rekonstrukciós munkái kivitelezést érintő döntés meghozatala
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 4. A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület, mint Kedvezményezett 2019. I. negyedévi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester
 5. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 “Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatokkal kapcsolatos döntés
  Előadó: Molnár Béla alpolgármester
 6. Pályázat benyújtása a Téglagyári út felújítása tárgyában
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 7. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális ellátások feltételeként a lakókörnyezet rendezettségének biztosításáról szóló 2/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, illetve Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és
  Dávid Zoltán polgármester
 8. A Szegedi Tudományegyetem támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 9. Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 5097/1. hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 10. Az Orosháza, 0694/21 hrsz.ú ingatlanból telekalakítással létrejött 0694/38 hrsz.ú, és a 0694/42 hrsz.ú ingatlanoknak a Magyar Állam javára történő ingyenes tulajdonba adása
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 11. Kútmúzeummal kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 12. Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2020. évi gyakorlásáról
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 13. A Pénzügyi Bizottság 2021. év II. félévi munkaterve
  Előadó Kovács Péter bizottsági elnök
 14. Döntés a Humán Szolgáltató Központ beszámolója elfogadásáról
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 15. Tájékoztatók (szóbeli előterjesztés)
  /1. TOP beruházásokról szóló tájékoztatás
  Előadó: Molnár Béla alpolgármester
  /2. Gyopárosfürdő működéséről szóló tájékoztatás
  Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
 16. Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő¬terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2021. július 8.

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja