Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2021. december 21-én (kedd) 08.00 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 • Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása
  1. Településszerkezeti terv módosítása
  2. Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 • Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Tulajdonosi hozzájárulás a Gyulai Szakképzési Centrum részére a Fényes Okos Iskolák Program megvalósítására
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Feladat-ellátási szerződés megkötése a Máltai Szeretetszolgálattal
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Belső ellenőrzés 2022-2025. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2022. évi ellenőrzési terve
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 • Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • A Képviselő-testület 2022. évi munkaterve
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Döntés Önkormányzat részvételéről a 2022. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokban
  Előadó:                      Oravecz Nóra alpolgármester
 • Orosháza Város közigazgatási területén tervezett autóbuszvárók, mint felépítmények cseréje
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. sz. rendelet módosítása (lakbérek felülvizsgálata tárgyában)
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 • Pályázat benyújtásának jóváhagyása az Országos Bringapark Program keretében BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítására
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 • Paintball Orosházán – bérleti lehetőség biztosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi I-II. havi finanszírozása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                      Oravecz Nóra alpolgármester
 • Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi I-II. havi finanszírozása
  Közművelődési feladatellátás támogatása
  Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetésnek támogatása
  Előadó:                      Oravecz Nóra alpolgármester
 • Fürdő üzemeltetés 2021. évi támogatása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 • Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  1. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2021. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
  2. Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2022. évre
  3. Fürdő üzemeltetésének támogatása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 • OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi I-II. havi finanszírozása
  1. TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatos projektek előkészítése és benyújtására vonatkozó közfeladatok támogatása
  2. Városmarketing feladatellátás, Városmarketing Iroda működtetésének támogatása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 • Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 • Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról és a kapcsolódó elszámolás elfogadásáról
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 • Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet III. módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Interpellációk

 

Zárt ülés keretében:

 • Orosháza, Október 6. u. 33-35. V/30. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                        Dr. Burai Mihály jegyző
 • Orosháza, Hegedűs István u. 23/D. II/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                        Dr. Burai Mihály jegyző

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2021. december 16.

 

Tisztelettel:

 

Dávid Zoltán
polgármester

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja