Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
szeptember 24-én (csütörtök) 9.00 órai
kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 •    Sürgősségi indítvány
 1. Tájékoztató az Orosházi Járási Hivatal 2019. évi tevékenységéről
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester és Lustyikné Dr. Papp Anikó hivatalvezető
 2. Döntés az Alföldvíz Zrt. alaptőke leszállítása tárgyában
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
  + 2. számú módosítás
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 4. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:               Benkő Ferenc vezérigazgató
 5. A Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló elfogadása
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 6. Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. „v.a.” üzleti tevékenységét záró beszámolójának elfogadásáról
  + jegyzőkönyvi kivonat
  Előadó:               Benkő Ferenc végelszámoló
 7. A helyi környezet védelméről szóló 25/2004. (X.11.) Ör. számú rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
  Előadó:              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 8. Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 9. Az egészségügyi alapellátásról szóló 20/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Dávid Zoltán polgármester
 10. Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 11. Az Oroscafe Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 12. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  Előadó:               Oravecz Nóra alpolgármester
 13. 2020. évre vonatkozóan a helyi védelem alatt álló épületek felújítása tárgyban beérkezett pályázatok értékelése, támogatási összegek odaítélése
  Előadó:               Novák Péter városi főépítész
 14. MoLaRi rendszer létesítésével kapcsolatos Együttműködési megállapodás megkötése
  Előadó:              Dávid Zoltán polgármester
 15. Luther utca útburkolat korszerűsítési munkáihoz (padkaerősítés) önkormányzati forrás biztosítása
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 16. Pályázat benyújtása az Erasmus+ Program 1. pályázati kategóriájában
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 17. Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I-II. ütem (TOP-3.1.1-16) projektek indikátorvállalásai teljesítéséhez szükséges döntések meghozatala
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 18. TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00013 kódszámú, „Közétkeztetés fejlesztése Orosházán” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 19. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00044 kódszámú, „Orosháza polgármesteri hivatalának energetikai célú megújítása” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 20. TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00096 kódszámú, „Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 21. JT Infotéka Kft-vel kötött „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” közbeszerzési feladatai tárgyú szerződés módosítása
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 22. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 kódszámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projekttel kapcsolatos tájékoztatás
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 23. TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00097 kódszámú, „OVÖ Napköziotthonos Óvodák telephelyeinek és OVÖ Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény konyhájának energetikai korszerűsítése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 24. EFOP-1.5.3-16-2017-00062 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás érdekében” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:               Oravecz Nóra alpolgármester
 25. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 26. Döntés hitelfelvételről
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 27. /1. Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés II. számú módosítása
  /2. A 2020. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 28. Orosháza, Vásárhelyi úti kerékpárút önerős javításával kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:          Dávid Zoltán polgármester
 29. Interpellációk
  – Fetser János 1. interpellációja
  – Fetser János 2. interpellációja

 

 

Zárt ülés keretében:

 

 1. Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/7. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:               Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 2. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 3. Tájékoztató peres eljárásokról
  Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2020. szeptember 18.

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán 
polgármester

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja