Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
szeptember 27-én (péntek) 9.00 órai
kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2018. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 2. A Schola Humanitatis Alapítvány részére biztosított támogatás elszámolása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 3. Döntés az Orosháza 2020-2034 időszakra vonatkozó Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 4. 2019 évre vonatkozóan a helyi védelem alatt álló épületek felújítása tárgyban beérkezett pályázatok értékelése, támogatási összegek odaítélése
  Előadó:                      Novák Péter városi főépítész
 5. A gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 6. Könyvvizsgáló választása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-ben, és az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 7. Az Orosháza, Gyopárosi út 7722 helyrajzi szám alatt megépített 100 férőhelyes munkásszállással kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 8. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 9. A Gyopárosi kerékpárúttal érintett nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 10. Többlettámogatási igény benyújtása a TOP-4.2.1-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán elnevezésű pályázat kapcsán
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 11. TOP-4.3.1-15 pályázat előkészítésének elszámolása és döntés TOP keretében benyújtandó (TOP-4.3.1-15 és TOP-5.2.1-15) pályázatokról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 12. Döntés óvodákkal kapcsolatos további munkálatokról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 13. Orosházán megvalósuló mérnökképzés támogatása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 14. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 15. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 16. Döntés hitelfelvételről
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 17. Nyilatkozatok elővásárlási jogokról
  /1. Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondásról az Orosháza, Teréz utca 3. szám alatt található, kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlan 25200/75600 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában
  /2. Elővásárlási jog gyakorlásáról lemondás az Orosháza belterület 1611/A. hrsz. alatt felvett Orosháza, Hun utca 11. szám alatti lakóház felülépítmény 1/1 tulajdoni tulajdoni illetősége vonatkozásában
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 18. Interpellációk
    

Zárt ülés keretében:

 

 1. Fellebbezés elbírálása a BOSSA-HOLDING Kft.-vel szemben kiszabott közigazgatási bírság ügyében
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 2. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester

 

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. szeptember 20.

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán 
polgármester

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja