Tisztelt Képviselő/Bizottsági tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. augusztus 31-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel tartja.

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testületi ülés napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi ponttal egészül ki:

Nyilvános ülés keretében:

 • Előzetes megállapodás jóváhagyása a tanuszoda beruházással kapcsolatosan
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

A Pénzügyi Bizottság Elnökét kérem, hogy az anyagot szíveskedjen napirendre felvenni és megtárgyalni.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő¬terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról (www.oroshaza.hu/ önkormányzat/ képviselő-testületi-, bizottsági munka/ előterjesztések) PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. augusztus 28.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. augusztus 31-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

 • 1.) Tájékoztató az Orosházi Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Döntés meghozatala az „Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyában kiírt pályázat eredményéről
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 3.) Döntés az Orosháza belterület 835/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról és a kapcsolódó elszámolás elfogadásáról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötendő pénzügyi megállapodással kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) TOP-1.2.1-15. “Orosháza-Gyopárosfürdő turisztikai fejlesztése” pályázat előkészítésére kötött megbízási szerződés megszüntetése
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 6.) A 8383/5. hrsz-ú ingatlanra kötött bérleti szerződés határidejének meghosszabbítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 7.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 0692. hrsz.-ú ingatlanból 1809 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 57. hrsz.-ú ingatlanból 7 m2, valamint a 84. hrsz-ú ingatlanból 125 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 9.) Az orosházi 7505/9 hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 10.) Elővásárlási jog gyakorlásáról lemondás az Orosháza, Hun utca 11. szám alatti lakóház felülépítmény 1/1-ed tulajdoni illetősége vonatkozásában
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 11.) Közterület kialakítása, elnevezése
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 12.) Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  • Előadó: Németh Gabriella óvodavezető
 • 13.) Orosháza, Hajnal köz 2941/10 hrsz.-ú közterületen 3 db mellszobor állítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 14.) A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 12/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet felülvizsgálata
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
  • Bojtor István alpolgármester
 • 15.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 16.) Döntés az Orosháza 2018-2032 időszakra vonatkozó Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 17.) Orosházi Regionális Viziközmű-rendszer Tulajdonosi Közössége javára szolgalmi jog bejegyzése tárgyában döntés
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 18.) Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2017. I. félévi, üzleti tevékenységet záró beszámoló elfogadása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 19.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 20.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támoga¬tására vonatkozó igény benyújtása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 21.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Orosháza, Október 6. u. 33-35. II/12. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 2.) Orosháza, Hegedűs István u. 21/C. fsz. 1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 3.) Orosháza, Hegedűs István u. 23/D. I/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 4.) Közérdekű bérlőkijelölés
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Orosháza, 2017. augusztus 25.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja