Tisztelt Képviselő/Bizottsági tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. november 26. (csütörtök) 9.00 órai kezdettel tartja.

Levelemmel megküldöm a meghívóban későbbi postázással jelzett alábbi anyagokat:

 • 18.)  Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által alapítandó gazdasági társasággal kapcsolatos dokumentumok elfogadása.

Csak Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülés anyaga:

 • 13.) Az Orosháza FC Kft. önkormányzati támogatásának elszámolása

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testület ülésének napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi pontokkal egészül ki:

Nyilvános ülés keretében:

 • Döntés 2016. évre likviditást biztosító hitelről
  • Előadó:Dávid Zoltán polgármester
 • Döntés a 2015.évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó önkormányzati kiadásokról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

Kérem a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy az anyagot szíveskedjen napirendre felvenni és megtárgyalni.

Továbbá kérem a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Elnökét, hogy a bizottság napirendi tárgysorozatába szíveskedjen felvenni és megtárgyalni az alábbi napirendet:

 • Petőfi Művelődési Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmének elbírálása (Magyar Kultúra Napja)
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

Tájékoztatásul közlöm, hogy mivel 2015. november 21-én elfogadásra került az új Pedagógus Etikai Kódex, ami miatt a 9.) napirendhez kapcsolódó SZMSZ 6. számú melléklete módosításra került, amely teljes terjedelmében a honlapon elérhető.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2015. november 24.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester


Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. november 26-án (csütörtök) 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Közmeghallgatás

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 2.) A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről, valamint döntés eszközadományozásról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 3.) A helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet, valamint a talajterhelési díjról szóló 5/2014. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 4.) Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló rendelet megalkotása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 5.) Az Önkormányzat képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 6.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. rendelet felülvizsgálata lakbérek tekintetében
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 7.) Stratégiai partnerségi együttműködési megállapodás megkötése a Kodolányi János Főiskolával
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2015. évi felülvizsgálata
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 9.) Az Orosháza város Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája SZMSZ-ének módosítása
  • Előadó: Németh Gabriella intézményvezető
 • 10.) A 8. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződősének felmondása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 11.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása az orosházi lakos várakozó igénylők részére
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 12.) Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 13.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött ingyenes használati megállapodás módosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 14.) Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 15.) Az orosházi 7840/4. hrsz-ú gyógyfürdő ingatlanból 642 m2 terület történő értékesítésre kijelölése
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 16.) Az Orosháza FC Futballklub Kft. „v.a.” végelszámolásának befejezésével kapcsolatos dokumentumok elfogadása (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
 • 17.) Békés Megyei Rendőrkapitánysággal kötendő megállapodásokról való döntés meghozatala
   • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 18.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által alapítandó gazdasági társasággal kapcsolatos dokumentumok elfogadása (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
   • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 19.) Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítása
   • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 20.) A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulással kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

21.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Orosháza, Október 6. u. 33-35. IV/28. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 2.) Orosháza, Kórház u. 16. fsz. 2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 3.) Orosháza, Hegedűs István u. 25/C. I/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2015. november 20.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja