Tisztelt Képviselő/Bizottsági tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. december 18. (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja.

Levelemmel megküldöm a meghívóban, valamint az egyes előterjesztésekben későbbi postázással jelzett alábbi anyagokat:

 • Helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • Az Orosháza FC Futball Klub Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójához kapcsolódó Felügyelő Bizottsági jelentés.

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testület ülésének napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi ponttal egészül ki:

Nyilvános ülés keretében:

 • „Az Önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről – Orosháza” című Állami Számvevőszéki jelentés alapján készült Intézkedési Terv kiegészítése
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
  • Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Kérem a Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Elnökét, hogy az anyagot szíveskedjen napirendre felvenni és megtárgyalni.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Orosháza, 2015. december 16.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. december 18-án (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja a  Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 2.) Belső ellenőrzés 2016-2019. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2016. évi ellenőrzési terve
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 3.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 4.) A tótkomlósi állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep hasznosításának ügye
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 6.) Étkezési nyersanyagnormák 2016. évi meghatározása és a gyermekek ellátásáról szóló 10/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 7.) Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 9.) Helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 10.) A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve, beszámoló a Képviselő-testület 2015. évi munkatervében meg nem valósult pontokról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 11.) Ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 12.) Orosháza Kártya 2015. évi előleg elszámolása és 2016. évi előleg biztosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 13.) Kedvezményes fürdőbelépők támogatásának elszámolása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 14.) Kalandpark üzemeltetés 2015. évi elszámolása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 15.) Ifjúsági közösségek közösségépítő programsorozatainak támogatása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 16.) A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2016. évi támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 17.) Városi Képtár és Műteremmel kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 18.) Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 19.) Közszolgáltatási szerződések megkötése
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 20.) Orosháza FC Futball klub Kft. „v.a.” végelszámolásának befejezésével kapcsolatos dokumentumok elfogadása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 21.) Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szerveik Törzsgárda Szabályzata
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 22.) Viziközmű- fejlesztési hozzájárulás alóli mentesség biztosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 23.) Támogatás biztosítása az Orosházi Kórház részére
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 24.) 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 25.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Döntés intézményvezetői pályázatokról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2015. december 12.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán polgármester

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja