Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2014. augusztus 22-én (péntek) de. 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2013. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
  • Czecher Péter rendőr alezredes
 • 2.) A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
  • Bajkán György tű. alezredes
 • 3.) Szakigazgatási szervek tevékenységéről szóló tájékoztató 2013. április 01-2014. március 31-ig terjedően (Munkaügyi Kirendeltség, Földhivatal, Népegészségügyi Intézet, Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal, Járási Hivatal)
  • 3/1.) Orosházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség Vezetőjének tájékoztatója
   • Előadó: Jankovné Héjjas Katalin kirendeltségvezető
  • 3/2.) Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatal Vezetőjének tájékoztatója
   • Előadó: Szemenyei Gyöngyi hivatalvezető
  • 3/3.) Tájékoztató Orosháza, az Orosházi Járás és a Mezőkovácsházi Járás népegészségügyi helyzetéről
    • Előadó: Dr. Mucsi Gyula megyei tiszti főorvos
    • Dr. Kelemen Éva járási tiszti főorvos
  • 3/4.) Orosházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Vezetőjének tájékoztatója
   • Előadó: Dr. Pokorádi András Hatósági Főállatorvos
 • 4.) Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság 2013-2014. évi beszámolója
  • Előadó: Horváth József a Bizottság Elnöke
 • 5.) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 6.) Az Orosházi mentőállomás eszközbeszerzésének támogatásával kapcsolatos 150/2014. (VI.26.) Kt. számú határozat módosítása (OMSZ)
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 7.) „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” tárgyú pályázat benyújtása
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 8.) Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlásának kiírt pályázat benyújtása (II. ütem)
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 9.) Hulladékgazdálkodási feladatok változásával kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 • 10.) Ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 28/2003. (XII.29.) Ör. számú rendelet hatályon kívül helyezése és a vízkorlátozási terv jóváhagyása
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
  • Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 • 11.) Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
  • Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 • 12.) Orosháza város településrendezési eszközeinek (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) felülvizsgálatához szükséges források és ütemezés jóváhagyása
  • Előadó: Novák Péter főépítész
 • 13.) Pro Team Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítása
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 14.) Orosháza Város Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítása
  • Előadó: Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 • 15.) Az Orosházi Média Kft. Alapító Okiratának módosítása
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 16.) Orosháza Város Local Agenda 21 Programja felülvizsgálatának elfogadása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 17.) Interpellációk, kérdések

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
  • Előadó: Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 • 2.) Közérdekű bérlőkijelölésre vonatkozó 104/2014. (IV.25.) Kt. számú határozat módosítása, valamint bérlőkijelölés közérdekből
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 3.) Bérlőkijelölés közérdekből
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 4.) Október 6. u. 33-35. V/30. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 5.) Orosháza, Kutasi u. 2/17. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 6.) Orosháza, Csizmadia Sándor u. 61/6. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 7.) Méltányossági kérelem köztemetés költségének elengedése ügyében
  • Előadó: Kovács György irodavezető

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2014. augusztus 15.

Tisztelettel:
Zalai Mihály
alpolgármester
polgármesteri jogkörben

Leave a Comment

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja