Munkatársaink elérhetősége

Madarász László

Nincs arckép

Tisztségek: energetikus

Szervezeti Egység: Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály

Feladatok, ügytípusok, szakterületek:

 • A közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása, a szolgáltatás
  ellenőrzése helyszíni bejárásokkal, majd a szükséges intézkedések
  megtételével; fejlesztések előkészítése.
 • Intézmények energiafelhasználásával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Az osztály- és a csoportvezető irányításával részvétel az éves
  beruházási, fenntartási és költségvetési javaslat összeállításában,
  szakmai megítélésében.
 • Kapcsolattartási és koordinációs feladatok ellátása a külső energetikai szakértőkkel, cégekkel.
 • Az energia-közművek városi hálózatának korszerűsítésével,
  átépítésével, bővítésével kapcsolatos önkormányzati feladatok
  ügyintézése. Munkája során figyelembe veszi a rendezési terveket.
 • Megfelelő dokumentumok alapján igazolja a külső cégek által benyújtott tervezési, szolgáltatási és felújítási számlákat.
 • Koordinálja az intézmény hálózat energia felhasználására vonatkozó
  audit elkészítését, kapcsolatot tart az auditálló szakértővel.
  Intézkedést hoz a minél kedvezőbb energiafelhasználásra.
 • Előkészíti az önkormányzati intézményhálózat energia felhasználás
  szabadpiaci beszerzését, kapcsolatot tart a közbeszerzési szakértővel,
  adatot szolgáltat az ajánlati felhívás összeállításához, közreműködik a
  szolgáltatási szerződés megfogalmazásában.
 • Részt vesz az energetikai témakörben meghirdetett tájékoztatókon,
  konferenciákon, figyelemmel kíséri és javaslatot tesz a megújuló
  energiahordozók alkalmazására, a technológiák megismerésére, különös
  tekintettel a napkollektoros melegvíz-ellátás és geotermikus fűtés
  kiépítésére. Pályázatkészítésekben kezdeményez, javaslatot tesz.
 • A közmű szolgáltatók által benyújtott számlákat ellenőrzi, igazolja,
  vitás esetekben a Közgazdasági Irodával együttműködve levelezést
  folytat és eljár a szolgáltatóval szemben.
 • Konzultációs jelleggel segíti az Irodán készülő pályázatok energia gazdálkodást érintő feladatait.
 • Gondoskodik a kéményseprőipari-közszolgáltatásról szóló közszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokról.
 • Részt vesz azon projektek megvalósításában, melyre felettese kijelöli.
 • Kapcsolatot tart a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel. Ellátja az
  Önkormányzat képviseletét és érdekvédelmét, az átadás-átvétel során
  képviseli az Önkormányzatot.
 • Részt vesz a garanciális és szavatossági felülvizsgálatokban, és szükség szerint intézkedik e jogok érvényesítéséről.
 • Kötelessége az általa irányított beruházást használatbavételi
  engedélyezést, üzembe helyezést követően aktiválni és az aktiváláshoz
  szükséges dokumentumokat a hatályos jogszabályok alapján előállítani.
  Ezt követően közreműködik az ingatlan nyilvántartási átvezetésben.

Telefon: 68/514-252

E-mail: madarasz.laszlo@oroshaza.hu

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja