Lakossági tájékoztató

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) több rendelkezését. A módosítások lényege:

2015. március 01-től a járási hivatal hatáskörébe kerül az aktív korúak ellátása, amelynek keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

 • a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
 • egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, amely egyes rendszeres szociális segélyek helyébe lép).

A jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők ellátásra való jogosultsága  2015. március 01-től a következők szerint alakul:

 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak – amennyiben

nyilatkozatban vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak  számára előírt együttműködést – azok, akik:

 • a reájuk vonatkozó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és
 • jelenleg az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint jogosultak a rendszeres szociális segélyre.
 • Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak

a törvény erejénél fogva:

 • az Szt. jelenleg hatályos szabályai szerint egészségkárosodottak (munkaképesség-csökkenésük eléri a 67 %-ot, vagy legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedtek), és
 • 14 év alatti gyermeket nevelők, akik a gyermek ellátását más módon vagy intézményben nem tudják megoldani.

2015. március 1-én megszűnő ellátások:

 • lakásfenntartási támogatás,
 • adósságkezelési szolgáltatás,
 • méltányossági ápolási díj,
 • méltányossági közgyógyellátás.

2014. december 31-ét követően új lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig tartó időtartamra lehet megállapítani. A korábban megállapított ellátásokat a határozatban foglalt időpontig kapják meg a jogosultak.

A megszűnő ellátások helyett a települési önkormányzat 2015. március 01-től egységes települési támogatás keretében nyújthat támogatást az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekben.

Települési támogatás keretében nyújtható új támogatási formák lehetnek  különösen:

 • a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
 •  a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
 • a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
 • a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére

megállapított támogatás.

Az önkormányzatnak rendeletét 2015. február 28-áig kell megalkotnia.

Önkormányzat Jegyzője

Leave a Comment

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja