EbnyilvántartásKözérdekű

2017. december hó 1. napjától 2018. január hó 31. napjáig

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

  • személyesen vagy postai úton: Orosházi Polgármesteri Hivatal
    (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) címre
  • elektronikusan az varoshaza@oroshaza.hu címre megküldve Tárgy: Ebnyilvántartás

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni. Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön kell kitölteni.

A nyilvántartásra vonatkozó felhívás és az ezzel kapcsolatos kitöltendő dokumentumok alább találhatóak és letölthetőek.


EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2017.

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ ADATLAP – 2017.