Orosháza Város Önkormányzat által nyújtott vagy
költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások

Közszolgáltatás megnevezéseKözszolgáltatóKözszolgáltatás tartalmáról rendelkezikKözszolgáltatás igénybevételének rendjeKözszolgáltatásért fizetendő díj mértékeA fizetendő díjból adott kedvezmény
Településfejlesztés, településrendezés
Településfejlesztés, településrendezésOros-Projekt Kft.közszolgáltatási megállapodásA megállapodásban rögzítettek szerint.
lásd: megállapodás
Településüzemeltetés
Köztemetők kialakítása és fenntartásaOrosházi Evangélikus Egyházközösséga temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2008. (VIII.4.) önkormányzati rendelet és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésírásbeli szerződés nélkülA rendelet mellékletében rögzített díjak irányadók.
KözvilágításMVM Lumen Fényszolgáltató Kft.Bérleti szerződésA bérleti szerződésben rögzítettek szerint. lásd: megállapodás
Helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása, üzemeltetéseOrosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.a helyi környezet védelméről szóló 25/2004. (X11.) önkormányzati rendelet; a közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) sz. önkormányzati rendelet; közszolgáltatási szerződésA közszolgáltatási szerződésben és a rendeletben rögzítettek szerint lásd: közszolgáltatási szerződés
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása fenntartása, Gyopárosfürdői tómeder fenntartásaOrosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.a helyi környezet védelméről szóló 25/2004. (X11.) önkormányzati rendelet; a közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) sz. önkormányzati rendelet; közszolgáltatási szerződésA közszolgáltatási szerződésben és a rendeletben rögzítettek szerint lásd: közszolgáltatási szerződés
Gépjárművek parkolásának biztosításaOrosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 23/2017. (IX.1.) önkormányzati rendeletA rendeletben rögzítettek szerint.A rendelet mellékletében rögzített díjak irányadók.
Kóbor ebek befogása és elhelyezéseOrosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesületvállalkozási szerződésA vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint. lásd: vállalkozási szerződés
Állati melléktermékek elszállítása és kezeléseATEV Zrt.szolgáltatási szerződésA szolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint. lásd: szolgáltatási szerződés
Egészségügyi alapellátás
– Házi és házi gyermekorvosi ellátás
– Fogorvosi alapellátás
– Iskola-egészségügyi ellátás
https://www.oroshaza.hu/kozerdeku/egeszsegugy-orvosok-gyogyszertarak/az egészségügyi alapellátásról szóló 19/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelet illetve az orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekA rendelet mellékletében rögzítettek az irányadók.
Környezet-egészségügy
KöztisztaságOrosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.a helyi környezet védelméről szóló 25/2004. (X11.) önkormányzati rendelet; a közterület használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet; közszolgáltatási szerződésA rendelet mellékletében rögzítettek az irányadók.
Település környezet tisztaságának biztosítása
Rovar- és rágcsálóirtás
HulladékgazdálkodásTAPPE Kft.a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 13/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletA rendeletek mellékletében rögzítettek az irányadók.

5600, Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.

e-mail cím: ugyfelszolgalat@tappe.hu
Tel.:66 447-150
https://tappe.hu/
Kulturális szolgáltatás
Nyilvános könyvtári ellátásOrosháza Város Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtárcím: 5900, Orosháza, Kossuth utca 3.
e-mail: konyvtar@justhvk.hu
telefon: Felnőtt könyvtár: 68/413-696
Gyermekkönyvtár: 68/412-075
https://blog.justhvk.hu/blog/
A kulturális örökség helyi védelmeOrosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi MúzeumaCím: 5900 Orosháza, Dózsa György u. 5.,
5901 Orosháza, Pf. 73.
Telefon: 68/412–853 Fax: 68/412-853
E-mail: szkm@szkm.hu
https://ngytm.hu/ >
Helyi közművelődési tevékenység, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, médiaszolgáltatásPetőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.,
OrosCafe Kft.
a közművelődésről szóló 3/2021. (I.13.) önkormányzati rendelet, közszolgáltatási megállapodásA közszolgáltatási szerződésekben és a rendeletben rögzítettek szerint lásd: közszolgáltatási megállapodások
Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
GyermekétkeztetésPrizma Junior Közétkeztetési Zrt.a nevelési-oktatási intézmények étkezési térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet, vállalkozási szerződésA rendeletben és a vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint lásd: vállalkozási szerződés
Gyermekjóléti szolgáltatás, a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása, a család- és gyermekjóléti központ feladatainak ellátásaOrosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálataa gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 7/2016. (IV.14.) önkormányzati rendeletA rendeletekben rögzítettek az irányadó.
A gyermekek napközbeni ellátása keretében a bölcsődei ellátásOrosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központa gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendeletírásbeli szerződésselA rendeletben rögzítettek az irányadóak.
Alternatív napközbeni ellátás játszótéri programMagyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületa gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet, feladat-ellátási szerződésírásbeli szerződés nélkül, ráutaló magatartássalA rendeletben illetve a feladat-ellátási szerződésben rögzítettek szerint. Lásd: feladat-ellátási szerződés
Gyermekek átmeneti otthona ellátásSOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthonaa gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet; ellátási szerződésírásbeli szerződésselA rendeletben rögzítettek az irányadóak.
Szociális szolgáltatások és ellátások
A Nappali- és Alapellátások:
a) az idősek / demens személyek nappali ellátása,
b) fogyatékos személyek nappali ellátása,
c) pszichiátriai betegek nappali ellátása,
d) szenvedélybetegek nappali ellátása,
e) fejlesztő foglalkoztatás,
f) házi segítségnyújtás,
g) étkeztetés,
h) tanyagondnoki szolgáltatás,
i) hajléktalanok nappali melegedője.

Bentlakásos Ellátás:
a) idősek otthona,
b) hajléktalanok átmeneti szállása,
c) hajléktalanok éjjeli menedékhelye.
Egységes Szociális Központa szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VII.25.) önkormányzati rendeletA rendeletben foglaltak szerint.A rendeletben rögzített díjak az irányadóak.
KöztemetésOROS-Temető Üzemeltetési Kft.a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet, vállalkozási szerződésa rendelet 4. sz. melléklet szerinti formanyomtatványonA vállalkozási keretszerződésben rögzítettek szerint. lásd: vállalkozási keretszerződés szerződés
Lakás- és helyiséggazdálkodás
Az önkormányzati lakások és helyiségek kezelésével kapcsolatos feladatokatOrosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15) önkormányzati rendelet; az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) önkormányzati rendeletA rendeletekben foglaltak az irányadóak.
Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
Belterületi csapadék és belvízelvezető csatornahálózat karbantartás, vízkárelhárításOrosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.közszolgáltatási megállapodás, I/4422. vízkönyvi számú vízjogi engedélyA közszolgáltatási szerződésben foglaltak az irányadó.
Nem közüzemi szennyvízcsatornában gyűjtött szennyvíz összegyűjtéseOrosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 29/2013. (XII.21) önkormányzati rendeletaz ingatlan-tulajdonos megrendel­ése általA rendelet 1. melléklete szerint.
http://varosuzemeltetes.hu/szennyviz-szippantas/
Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása: vásárcsarnok üzemeltetéseOrosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.közszolgáltatási szerződésA közszolgáltatási szerződében foglaltak az irányadó. Központi telefonszám: 06-68/512-461 E-mail: info@varosuzemeltetes.hu Cím: 5904 Orosháza-Gyopárosfürdő, Fasor utca 3. http://varosuzemeltetes.hu/vasarcsarnok/
Sport, ifjúsági ügyek
Sportlétesítmények üzemeltetéseOrosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) önkormányzati rendelet, közszolgáltatási szerződésA rendeletben és a közszolgáltatási szerződében foglaltak az irányadó.
Központi telefonszám: 06-68/512-461
E-mail: info@varosuzemeltetes.hu
Cím: 5904 Orosháza-Gyopárosfürdő, Fasor utca 3.
http://varosuzemeltetes.hu/vasarcsarnok/
Fürdő- és strandszolgáltatásOrosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.üzemeltetési szerződésAz üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint.
Helyi közösségi közlekedés biztosításaVolánbusz Zrt.közszolgáltatási szerződésírásbeli szerződés nélkül, ráutaló magatartássalhttps://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/helyi-jaratok/oroshazahttps://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/helyi-jaratok/oroshaza/dijszabas
Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja