Az utóbbi időben megnövekedett a csatorna építések kapcsán a földgáz elosztóhálózatokban bekövetkező balesetek (vezetékrongálások) száma, ezért engedjék meg, hogy felhívjuk a figyelmüket ezeknek a veszélyes baleseteknek az elkerülésének néhány lehetőségére.

A csatornaépítés engedélyes tervek alapján történhet. A tervek készítésének fázisában a tervező cégnek legalább kétszer meg kell keresnie a gázszolgáltatót (elosztói engedélyest). Az első megkereséskor a szolgáltató papír alapon vagy digitális formában átadja a tervező részére az érintett területen nyilvántartása szerint található gázelosztó vezetékek rajzait, majd ezeket a tervező a saját kivitelezési rajzain is feltünteti. A gázelosztó vezetékeken kívül a rajzokon meg kell jelennie a „gépi földmunkavégzés tilalmi övezetének” is. Ezt az övezetet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtási rendeletének (203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet) 19/A § 7. pontja írja elő, nagysága a gázvezeték tengelyvonalától számított 2-2 méter. A biztonsági övezettel kiegészített kivitelezési rajzok alapján adja ki a szolgáltató a közmű-üzemeltetői nyilatkozatot, amely a csatornaépítéshez történő hozzájárulását feltételekhez köti.

Csatornázás (illusztráció, fotó: Kecskeméti Krisztina)
Csatornázás (illusztráció, fotó: Kecskeméti Krisztina)

Ilyen feltételek:

  • a kivitelezés megkezdését írásban kell bejelenteni a gázszolgáltató részére (a bejelentésnek tartalmaznia kell a munka megnevezését, a felelős műszaki vezető nevét, elérhetőségét, a munka várható időtartamát, és a kiadott közmű-üzemeltető nyilatkozat számát),
  • a gépi földmunkavégzés tilalmi övezetének részletesen meg kell jelennie a nyilatkozatban,
  • a nyilatkozatnak előírásokat kell tartalmaznia a gázelosztó vezetékek felszíni műtárgyainak megvédésére, szintbe emelésére is,
  • a kivitelezőnek szükség esetén kérnie kell a a szakfelügyeletet, részletesen kifejtve annak módját,
  • A munkaterület átadás-átvételhez csak akkor járul hozzá a gázszolgáltató, ha a gázelosztó vezeték és a gépi földmunkavégzés biztonsági övezetét kitűzték, valamint a kitűzésről készült dokumentációt átadták, majd megfelelően ellenőrizték.

Kérjük, hogy a fentiekben leírtakat és a jogszabályokban foglaltakat a kivitelezők tartsák be, az építtetőktől, hogy ezek betartását követeljék meg a vállalkozóktól.

Sajnos önkritikusan meg kell jegyeznünk, hogy – bár a gázszolgáltatóké az egyik legpontosabb közműnyilvántartás az országban – lehetnek olyan vezetékek, amelyek a nyilvántartási rendszerükben nem szerepelnek, ezért az alábbiakban kiemelnénk néhány gyakorlati információt amely segítségükre lehet a kivitelezésben.

Mit tehetünk a terven nem szereplő gázvezetékek megrongálásának elkerülésére?

Csatornázás (illusztráció, fotó: Kecskeméti Krisztina)
Csatornázás (illusztráció, fotó: Kecskeméti Krisztina)

Magyarország településeinek 95%-a ellátott földgázzal, különösen igaz ez a belterületekre, tehát amennyiben egy település belterületén olyan utcában vagy ingatlan előtt dolgoznak, ahol a tervek nem jelölnek gázvezetéket, mindig legyenek szkeptikusak. Bár az elosztóvezeték rendszer a föld alatt található, de a földfelszín felett is megjelennek bizonyos elemei. Ilyenek például a „G” jelű táblák, amelyek a földgázelosztó vezetékrendszer jellemző pontjait jelölik (elzárók, iránytörések) vagy a csapszekrények, amelyek elzárószerelvények kezelőszárait vagy szaglóvezetékek végeit tartalmazzák a földfelszínen. Ha ilyen tárgyakat találuk biztosak lehetünk abban, hogy a környéken található gázelosztóvezeték.

Mikor kell az elosztói engedélyestől szakfelügyeletett kérni?

Minden estben, ha azt az elosztói engedélyes előírta, illetve akkor, ha a kivitelezés irányítója (felelős műszaki vezetője vagy építés vezetője) ezt indokoltnak látja.

Mennyi idővel előtte kell a szakfelügyeletet megrendelni?

Lehetőség szerint egy héttel, de legalább 72 órával a tényleges szakfelügyeleti időpont előtt.

Mit tegyünk ha mégis megrongáltunk egy gázelosztó vezetéket?

Azonnal jelöljük ki a rongálás körül egy legalább 10 méter sugarú biztonsági zónát, a zónából távolítsuk el az embereket és akadályozzuk meg, hogy oda emberek, gépek vagy gyújtóforrás kerülhessen, majd értessítsük azonnal a hatóságokat (Tűzoltóság: 105, Rendőrség: 107, (személyi sérülés esetén Mentők: 104), Központi Segélykérő: 112) és a helyi gázszolgáltató éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatát (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.: 06-80/820-141, TIGÁZ DSO:06-80/300-300). A kiérkező hatóságok vagy gázszolgáltató munkatársainak felszólítására segédkezünk a kármentésben és hibaelhárításban.

Elszoríthatjuk-e a sérült vezetéket?

Nem! Ez azonkívül, hogy balesetveszélyes még engedély nélküli gázelosztói tevékenységnek is minösül! Bírság akár 3 MFt.

Leave a Comment

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja