Notifications

2011. évi Határozatok – (117-141)  

 

2011. évi Határozatok – (117-141):

141/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Közoktatási feladatellátás átszervezése (II.)

140/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Közoktatási feladatellátás átszervezése (I.)

139/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata

138/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Helyi Választási Bizottságba tag választása

137/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2011. évi prémiumfeltételeinek meghatározása

136/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2010. évi prémiumának meghatározása

135/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2011. évi üzleti terve

134/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2010. évi beszámolója

133/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. 2011. évi üzleti terve

132/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. 2010. évi beszámolója

131/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztása

130/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

129/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolója

128/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

A Média Kft. 2011. évi üzleti terve

127/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

A Média Kft. 2010. évi beszámolója

126/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. tisztségviselőinek megválasztása

125/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elfogadása az „Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. tisztségviselőinek megválasztása” c. napirendhez

124/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

A Média Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

123/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásának Társulási Megállapodás módosítása

122/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Beszámoló az Orosházi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről

121/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Pályázat benyújtása az Orosháza-Kardoskút közötti kerékpárút kialakítására

120/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

A 0702/1. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő kisajátítási kártalanítás összegének elfogadása (A 47. sz. főút 11,5 tonnára történő terhelésének tervezéséhez)

119/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

A Hernád utcai 6002/7., 6002/8. és 6002/9. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok kijelölése értékesítésre

118/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Orosháza Kistérség képviselete a DAREH Önkormányzati Társulás Elnökségében

117/2011. (V.20.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elfogadása a helyi építészeti és természeti értékek védelméről szóló rendelet tervezethez

Idéz
Közzétéve : 07/06/2011 3:18 du.