Értesítések
Minden törlése

2023. február 15-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
199 Megtekintés
Hozzászólások: 268
Admin
Topic starter
 

14/2023. (II.26.) K.t.           Felhatalmazás közbeszerzési feladat ellátására vonatkozó szerződéskötésre

15/2023. (II.26.) K.t.           Beszámoló az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 2022. évi feladat ellátásáról és a finanszírozási összeg felhasználásáról

16/2023. (II.26.) K.t.           A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadása, és a 2023. évre kötendő megállapodás elfogadása I.

17/2023. (II.26.) K.t.           A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadása, és a 2023. évre kötendő megállapodás elfogadása II.

18/2023. (II.26.) K.t.           Döntés az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról

19/2023. (II.26.) K.t.           Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének és hozzá kapcsolódó döntések elfogadása I.

20/2023. (II.26.) K.t.          Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének és hozzá kapcsolódó döntések elfogadása II.

21/2023. (II.26.) K.t.           Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

22/2023. (II.26.) K.t.           Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2022. évi gyakorlásáról

23/2023. (II.26.) K.t.           Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2022. évi tevékenységéről

24/2023. (II.26.) K.t.           A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2022. évi beszámolója és 2023. évi munkaterve

25/2023. (II.26.) K.t.           Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról I.

26/2023. (II.26.) K.t.           Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról II.

27/2023. (II.26.) K.t.           Alapító Okiratok módosítása (Polgármesteri Hivatal, Könyvtár, Múzeum) I.

28/2023. (II.26.) K.t.          Alapító Okiratok módosítása (Polgármesteri Hivatal, Könyvtár, Múzeum) II.

29/2023. (II.26.) K.t.          Alapító Okiratok módosítása (Polgármesteri Hivatal, Könyvtár, Múzeum) III.

30/2023. (II.26.) K.t.          Alapító Okiratok módosítása (Polgármesteri Hivatal, Könyvtár, Múzeum) IV.

31/2023. (II.26.) K.t.          Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézettel kapcsolatos döntések meghozatala

/1.) Döntés a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza részére 2022. évre nyújtott támogatás elszámolásáról

/2.) Orosháza Város Önkormányzata által nyújtott a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza részére 2023. évre vonatkozó támogatás és jogcím szerinti keretösszeg megállapítása I.

32/2023. (II.26.) K.t.           Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézettel kapcsolatos döntések meghozatala

/1.) Döntés a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza részére 2022. évre nyújtott támogatás elszámolásáról

/2.) Orosháza Város Önkormányzata által nyújtott a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza részére 2023. évre vonatkozó támogatás és jogcím szerinti keretösszeg megállapítása II.

33/2023. (II.26.) K.t.    Orosháza, Juhász Gyula utcai 5097/1 hrsz-ú ingatlan cseréje I.

34/2023. (II.26.) K.t.     Orosháza, Juhász Gyula utcai 5097/1 hrsz-ú ingatlan cseréje II.

35/2023. (II.26.) K.t.           Pályázat benyújtása RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése felhívásra

36/2023. (II.26.) K.t.           Energiaválság okán lezárt önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntés meghozatala

37/2023. (II.26.) K.t.           Interpelláció elfogadása

38/2023. (II.26.) K.t.           Interpelláció elfogadása

39/2023. (II.26.) K.t.          Interpelláció elfogadása

40/2023. (II.26.) K.t.           Bérlőkijelölés közérdekből

 

 

 

 
Közzétéve : 28/03/2023 2:50 du.