Értesítések
Minden törlése

2022. április 28-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 
Oroshaza
Admin

91/2022. (IV.28.) K.t.         A Kisharang Bölcsőde átmeneti működéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzéséhez többletforrás                                                   biztosítása

92/2022. (IV.28.) K.t.         „Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ” megnevezésű pályázattal kapcsolatos döntés                                                             meghozatala

93/2022. (IV.28.) K.t.         Az Ond utca burkolatfelújítása kivitelezési munkáinak elvégzéséhez többletforrás biztosítása

94/2022. (IV.28.) K.t.         Éves beszámoló az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

95/2022. (IV.28.) K.t.         Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

96/2022. (IV.28.) K.t.         Beszámoló az ukrajnai menekültek megsegítése érdekében tett intézkedésekről

97/2022. (IV.28.) K.t.         Pályázat benyújtása TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések felhívásra fenntartható közlekedésfejlesztés                                                     témában

98/2022. (IV.28.) K.t.         Elővásárlási jog gyakorlásáról lemondás az Orosháza, Hun u. 15. szám alatti lakóház felülépítmény 1/1-ed                                                 tulajdoni illetősége vonatkozásában

99/2022. (IV.28.) K.t.         A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala I.

100/2022. (IV.28.) K.t.       A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala II.

101/2022. (IV.28.) K.t.       Az 57/2021. (IX.23.) K.t. határozat hatályon kívül helyezése

102/2022. (IV.28.) K.t.       Az orosházi 7. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő feladat ellátásáról

103/2022. (IV.28.) K.t.       Orosháza, Könd u. 34/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat                                                     elbírálása

104/2022. (IV.28.) K.t.       Orosháza, Hegedűs István u. 21/C. 1/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján                                                   kiírt pályázat elbírálása

105/2022. (IV.28.) K.t.       Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. B/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt                                                 pályázat elbírálása

106/2022. (IV.28.) K.t.       Orosháza, Bartók Béla u. 43/D. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt                                                         pályázat elbírálása

Idéz
Topic starter Közzétéve : 09/05/2022 1:15 du.