Értesítések
Minden törlése

2021. szeptember 23-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 
Oroshaza
Admin

49/2021. (IX.23.) K.t.         Döntés az Orosháza 2022-2036 időszakra vonatkozó Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról

50/2021. (IX.23.) K.t.          „VEF-2019-40 egyedi támogatás azonosítójú (kódszámú), „Viziközművek             Energiahatékonyságának Fejlesztése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

51/2021. (IX.23.) K.t.         Döntés ellátási szerződés megkötéséről gyermekek átmeneti otthona feladatellátás vonatkozásában

52/2021. (IX.23.) K.t.          Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló

53/2021. (IX.23.) K.t.         Döntés helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés menetrendjének módosításáról

54/2021. (IX.23.) K.t.         Egyházakkal kapcsolatos döntések meghozatala I.

55/2021. (IX.23.) K.t.         Egyházakkal kapcsolatos döntések meghozatala II.

56/2021. (IX.23.) K.t.         Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

57/2021. (IX.23.) K.t.         Pályázat benyújtása a Darvas József Irodalmi Emlékház felújításának támogatására

58/2021. (IX.23.) K.t.         Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához

59/2021. (IX.23.) K.t.         Javaslat felügyelő bizottsági tagok újraválasztására, alapszabály módosítására

60/2021. (IX.23.) K.t.         „Villamos energia beszerzése 2022. március 1. – 2024. február 29. közötti időszakra” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyása

61/2021. (IX.23.) K.t.         Felhatalmazás közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó szerződéskötésekre

62/2021. (IX.23.) K.t.         Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról I.

63/2021. (IX.23.) K.t.         Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról II.

64/2021. (IX.23.) K.t.         OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
/1. OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatala I.

65/2021. (IX.23.) K.t.         OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
/1. OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatala II.

66/2021. (IX.23.) K.t.          OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala

/1. OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatala III.

67/2021. (IX.23.) K.t.         OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
/2.          OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Javadalmazási Szabályzatának elfogadása I.

68/2021. (IX.23.) K.t.         OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
/2.          OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Javadalmazási Szabályzatának elfogadása II.

69/2021. (IX.23.) K.t.         Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

70/2021. (IX.23.) K.t.         „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntés meghozatala

71/2021. (IX.23.) K.t.         Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézménnyel kapcsolatos döntés meghozatala

72/2021. (IX.23.) K.t.         Orosháza, Hegedűs István u. 21/A. I/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

73/2021. (IX.23.) K.t.         Orosháza, Bartók Béla u. 39/D. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

74/2021. (IX.23.) K.t.         Orosháza, Hegedűs István u. 25/D. fsz. 2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

75/2021. (IX.23.) K.t.         Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

76/2021. (IX.23.) K.t.         Orosháza, Hegedűs István u. 23/D. II/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

77/2021. (IX.23.) K.t.         Bérlőkijelölés közérdekből I.

78/2021. (IX.23.) K.t.         Bérlőkijelölés közérdekből II.

79/2021. (IX.23.) K.t.         Bérlőkijelölés közérdekből III.

Idéz
Topic starter Közzétéve : 11/10/2021 3:31 du.