Értesítések
Minden törlése

2021. december 21-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
1,369 Megtekintés
Hozzászólások: 270
Admin
Topic starter
 

2021. december 21-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

 

121/2021. (XII.21.) K.t.      A Nyárfa utcai lakók problémája  

122/2021. (XII.21.) K.t.     Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása

 1. Településszerkezeti terv módosítása
 2. Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

123/2021. (XII.21.) K.t.     Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról

124/2021. (XII.21.) K.t.      Tulajdonosi hozzájárulás a Gyulai Szakképzési Centrum részére a Fényes Okos Iskolák Program megvalósítására

125/2021. (XII.21.) K.t.     Feladat-ellátási szerződés megkötése a Máltai Szeretetszolgálattal

126/2021. (XII.21.) K.t.     Belső ellenőrzés 2022-2025. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2022. évi ellenőrzési terve

127/2021. (XII.21.) K.t.      Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról I.

128/2021. (XII.21.) K.t.     Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról II.

129/2021. (XII.21.) K.t.      Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról III.

130/2021. (XII.21.) K.t.      A Képviselő-testület 2022. évi munkaterve I.

131/2021. (XII.21.) K.t.     A Képviselő-testület 2022. évi munkaterve II.

132/2021. (XII.21.) K.t.      Döntés Önkormányzat részvételéről a 2022. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokban

133/2021. (XII.21.) K.t.      Orosháza Város közigazgatási területén tervezett autóbuszvárók, mint felépítmények cseréje

134/2021. (XII.21.) K.t.     Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. sz. rendelet módosítása (lakbérek felülvizsgálata tárgyában)

135/2021. (XII.21.) K.t.      Pályázat benyújtásának jóváhagyása az Országos Bringapark Program keretében BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítására

136/2021. (XII.21.) K.t.      Paintball Orosházán – bérleti lehetőség biztosítása

137/2021. (XII.21.) K.t.     OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi I-II. havi finanszírozása

138/2021. (XII.21.) K.t.      A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatala I.

139/2021. (XII.21.) K.t.      A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatala II.

140/2021. (XII.21.) K.t.     Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi I-II. havi finanszírozása

 1. Közművelődési feladatellátás támogatása
 2. Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetésnek támogatása I.

141/2021. (XII.21.) K.t.     Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi I-II. havi finanszírozása

 1. Közművelődési feladatellátás támogatása
 2. Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetésnek támogatása II.

142/2021. (XII.21.) K.t.     Fürdő üzemeltetés 2021. évi támogatása

143/2021. (XII.21.) K.t.      Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

2021. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2021. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója

2021. Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2022. évre

 • Fürdő üzemeltetésének támogatása I.

144/2021. (XII.21.) K.t.     Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

2021. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2021. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója

2021. Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2022. évre

 • Fürdő üzemeltetésének támogatása II.

145/2021. (XII.21.) K.t.     Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

2021. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2021. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója

2021. Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2022. évre

III. Fürdő üzemeltetésének támogatása III.

146/2021. (XII.21.) K.t.     OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi I-II. havi finanszírozása

 1. TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatos projektek előkészítése és benyújtására vonatkozó közfeladatok támogatása
 2. Városmarketing feladatellátás, Városmarketing Iroda működtetésének támogatása I.

147/2021. (XII.21.) K.t       OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi I-II. havi finanszírozása

 1. TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatos projektek előkészítése és benyújtására vonatkozó közfeladatok támogatása
 2. Városmarketing feladatellátás, Városmarketing Iroda működtetésének támogatása II.

148/2021. (XII.21.) K.t.     Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

149/2021. (XII.21.) K.t.     Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról és a kapcsolódó elszámolás elfogadásáról

150/2021. (XII.21.) K.t       Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásingatlanok felújítása

151/2021. (XII.21.) K.t       Döntés a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló tulajdonosi részesedés, valamint az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló részesedés Magyar Állam terhére történő átruházásáról

152/2021. (XII.21.) K.t       Többletfedezet nyújtása pályázat kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához (TOP-1-4.1-16 Kisharang Bölcsőde)

153/2021. (XII.21.) K.t       Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása

154/2021. (XII.21.) K.t       Döntés egyetemes szolgáltatásra való átállásra a földgázenergia- kereskedelem tekintetében

155/2021. (XII.21.) K.t       Orosháza, Október 6. u. 33-35. V/30. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

156/2021. (XII.21.) K.t       Orosháza, Hegedűs István u. 23/D. II/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

 

 

 
Közzétéve : 20/01/2022 8:09 de.