Értesítések
Minden törlése

2021. december 20-i Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága ülésének napirendjei, előterjesztései

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
946 Megtekintés
Hozzászólások: 336
Admin
Topic starter
 

Meghívó

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
2021. december hó 20-án (hétfő) 10.00 órakor
a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 • Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása
  1.Településszerkezeti terv módosítása
  2.Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 • Tulajdonosi hozzájárulás a Gyulai Szakképzési Centrum részére a Fényes Okos Iskolák Program megvalósítására
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Feladat-ellátási szerződés megkötése a Máltai Szeretetszolgálattal
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Belső ellenőrzés 2022-2025. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2022. évi ellenőrzési terve
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 • Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • A Képviselő-testület 2022. évi munkaterve
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Orosháza Város közigazgatási területén tervezett autóbuszvárók, mint felépítmények cseréje
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester       
                  
 • Paintball Orosházán – bérleti lehetőség biztosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester 
          
 • OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi I-II. havi finanszírozása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi I-II. havi finanszírozása
  1. Közművelődési feladatellátás támogatása
  2. Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetésnek támogatása
  Előadó:                      Oravecz Nóra alpolgármester   
                 
 • Fürdő üzemeltetés 2021. évi támogatása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 • Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  1. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2021. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
  2. Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2022. évre
  3. Fürdő üzemeltetésének támogatása
  Előadó:                    Bojtor István alpolgármester        
             
 • OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi I-II. havi finanszírozása
  1. TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatos projektek előkészítése és benyújtására vonatkozó közfeladatok támogatása
  2. Városmarketing feladatellátás, Városmarketing Iroda működtetésének támogatása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester     
                 
 • Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról és a kapcsolódó elszámolás elfogadásáról
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester  
                    
 • Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet III. módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Egyebek

Plusz napirendi pontok:

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról (www.oroshaza.hu/ önkormányzat/ képviselő-testületi-, bizottsági munka/ előterjesztések) a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2021. december 16.

 

Tisztelettel:               

Németh Béla sk.
Bizottság Elnöke

 
Közzétéve : 16/12/2021 7:53 du.