Értesítések
Minden törlése

2017. 08. 28-i Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésének napirendjei

 
Oroshaza
Admin

Meghívó

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Tájékoztató az Orosházi Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Döntés meghozatala az „Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyában kiírt pályázat eredményéről
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 3.) A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötendő pénzügyi megállapodással kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) Közterület kialakítása, elnevezése
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 5.) Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  • Előadó: Németh Gabriella óvodavezető
 • 6.) Orosháza, Hajnal köz 2941/10 hrsz.-ú közterületen 3 db mellszobor állítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 7.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2017. I. félévi, üzleti tevékenységet záró beszámoló elfogadása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 9.) Döntés az Orosháza, Dankó I. u. 1. szám előtti közkifolyó áthelyezéséről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 10.) Megüresedett önkormányzati bérlakás bérbevételére pályázat kiírása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 11.) Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Orosháza, Október 6. u. 33-35. II/12. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 2.) Orosháza, Hegedűs István u. 21/C. fsz. 1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 3.) Orosháza, Hegedűs István u. 23/D. I/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 4.) Közérdekű bérlőkijelölés
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
Idéz
Topic starter Közzétéve : 25/08/2017 3:34 du.