Értesítések
Minden törlése

2013. 10. 31-ei Képviselő-testületi ülés nyilvános napirendjei

 
Oroshaza
Admin

Nyilvános ülés keretében

Meghívó

- Műszaki ellenőri tájékoztató az orosházi csatorna-beruházásról

Előadó: Dr. Dancsó József polgármester

Meghívandó: OVIBER EUROUT Konzorcium:

OVIBER Kft. (1054 Budapest, Nagysándor József u. 6.)

Szalai László víziközmű igazgató 1/332-87-32 ovitech@mail.datanet.hu

Kovács Zsolt Mérnök 30/466-47-25 hydroplan@hydroplan.hu

Batíz Tamás Mérnök helyettese 70/430-31-47 batiztamas@invitel.hu

- A Tűzoltóparancsok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről

Elóadó: Dr. Dancsó József polgármester

Tárgyalja: TKB

Meghívandó: Bajkán György tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok

- Az óvoda szabályozó dokumentumainak változásai

Előadó:Németh Gabriella óvodavezető

Tárgyalja: TKB

Meghívott: Németh Gabriella óvodavezető

- Döntés együttműködési megállapodás megkötésének támogatásáról Tótkomlós és térségében keletkező állati hulladék kezelésével kapcsolatban

Előadó: Dr. Dancsó József polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Meghívandó: Dr. Garai Rita polgármester

- Helyiséghasználat biztosítása a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. javára

Előadó: Dr. Dancsó József polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, TKB,

Meghívandó: Pusztai Lajos ügyvezető

- Orosháza Város Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének 3. számú módosítása

Előadó: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Meghívandó: nincs

- Orosháza Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Dancsó József polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Meghívandó: Vaszkán Erzsébet igazgató

- Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ szabályzó dokumentumainak módosítása

/1 Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Előadó: Vaszkán Erzsébet igazgató

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

/2 Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okirat módosítása

Előadó: Dr. Dancsó József polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

(Orosháza, Kossuth L. tér 3.)

Meghívandó: Vaszkán Erzsébet igazgató

- A 10. számú tartósan betöltetlen háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázat

Előadó: Kovács György irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Meghívandó: Dr. Patvaros Áron LONA MEDIC Kft. Kaposvár

- A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 4/2011. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Meghívandó: -

- Tagok delegálása intézményi tanácsokba

Előadó: Dr. Dancsó József polgármester

Tárgyalja: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

Meghívandó: Kissné Dr. Balogh Ibolya intézményvezető (5900 Orosháza, Kossuth tér 1.)

Dr. Blahó János főigazgató,

Kőszegi-Németh József igazgató

- Települési Értéktár Bizottság létrehozásának jóváhagyása

Előadó: Dr. Dancsó József polgármester

Tárgyalja: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

Meghívandó: Dedák Angéla TDM elnök

- Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Dr. Dancsó József polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Meghívandó: minden intézmény vezetője, nemzetiségek képviselői

Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző

Zárt ülés keretében

- az Orosháza, Szabadság tér 5. fsz. 2. szám alatti önkormányzati bérlakás költségelven történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálásához

Előadó: Hagymási László irodavezető

- Orosháza, Október 6. u. 33-35 5/32 szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

Előadó: Hagymási László irodavezető

- Orosháza, Október 6. u. 33-35 3/18. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

Előadó: Hagymási László irodavezető

- az Orosháza, Kismarton u. 20/1 szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

Előadó: Hagymási László irodavezető

- Orosháza, Dankó I. u. 3/3 szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

Előadó: Hagymási László irodavezető

- Bérlőkijelölés közérdekből

Előadó: Dr. Dancsó József polgármester

Idéz
Topic starter Közzétéve : 05/11/2013 4:29 du.