Értesítések
Minden törlése

2012.04.20-i képviselő-testületi ülés nyilvános napirendjei

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
1,150 Megtekintés
Oroshaza
Hozzászólások: 1606
Admin
Topic starter
 

2012.04.20-i képviselő-testületi ülés nyilvános napirendjei

Meghívó

1. napirend
Orosháza város településrendezési eszközeinek részleges módosítása iránti kérelmek (Vásárhelyi út, belterületi határ közti terület és 0113/5 hrsz-ú terület és környezete)

2. napirend
Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről

3. napirend
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról

4. napirend
A 8. számú tartósan betöltetlen háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázat elbírálása

5. napirend
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározásáról szóló rendelet megalkotása

6. napirend
OVÖ Egyesített Szociális Központ Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

7. napirend
Munkaszervezési feladatok áttekintése

8. napirend
Orosháza Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet I. módosítása

9. napirend
Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet VI. módosítása

10. napirend
Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről

11. napirend
Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámolója
Módosítva: 2012. április 17-én

11/1. napirend
A 2011. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó tájékoztatások

12. napirend
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása

13. napirend
Tájékoztató a 2011. évi városmarketing kiadásokról és a 2012. évi városmarketing keret felhasználása

14. napirend
A TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális Intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. pályázat benyújtásának támogatása

15. napirend
Pályázat tábor finanszírozására

16. napirend
Pályázat képzés megvalósítására

17. napirend
Pályázat 2 napos ifjúsági kortárs művészeti fesztivál megvalósítására

18. napirend
"Platán Idősek Otthona korszerűsítése" elnevezésű pályázat benyújtása

19. napirend
A Zöldfa utcai bölcsőde felújításához pályázati önrész biztosítása

20. napirend
Az egészségügyi szolgáltatók kapacitás átcsoportosításáról szóló határozat hatályon kívül helyezése

21. napirend
Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatás végrehajtásáról

22. napirend
Tass u. 15. III/3. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú lakás kijelölése értékesítésre

23. napirend
Tass u. 9. IV/1. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú lakás kijelölése értékesítésre

24. napirend
Liget u. 2/B. III/11. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú lakás kijelölése értékesítésre

 
Közzétéve : 20/04/2012 1:04 du.