Értesítések
Minden törlése

2009. évi Határozatok összes

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
2,018 Megtekintés
Hozzászólások: 1605
Admin
Topic starter
 

2009. évi Határozatok összes

483/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Média Kft. könyvvizsgálójának kijelölése

482/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés a 2010. évi állami költségvetés rendelkezésével kapcsolatban

481/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

A Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósítására, közös pályázat benyújtása

480/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Orosháza Város Önkormányzatának képviselő ill. helyettes választásáról

479/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

478/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

A 355/2009. (IX.25.) Kt.sz. határozat módosítása

477/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtandó pályázathoz való csatlakozásról

476/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés előterjesztés szavazásáról

475/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés az Asztalitenisz Sportegyesület támogatásáról

474/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület támogatásáról

473/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosházi Kézilabda Sport Club támogatásáról

472/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosházi Kézilabda Sportegyesület támogatásáról

470/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi beszámolójának elfogadásáról

469/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés a 2010. évi munkaterv elfogadásáról

468/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés adományból megvalósuló imakápolna létesítéséről

467/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés az “Integrált, funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán” pályázat előzetes tervének elfogadásáról

466/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés a “Főtér” pályázat kidolgozásáról

465/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által a „Sikeres Magyarországért” pályázat tájékoztatójának elfogadásáról

464/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosházi Református Egyházközség elszámolásának elfogadásáról

463/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosházi Evangélikus Egyházközség fennmaradó támogatási összeg befizetésének halasztásáról

462/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosházi Római Katolikus Egyházközség (Jézus Szíve Plébánia) elszámolásának elfogadásáról

461/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosházi Evangélikus Egyházközség által benyújtott beszámoló elfogadásáról

460/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

459/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosháza Kártya igénybevételéről

458/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Képviselői interpolláció

457/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Képviselői interpelláció

456/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés az intézményeknél 2010. évre alkalmazandó nyersanyagköltségekről

455/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés forgalomképes ingatlanok értékesítéséről

454/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés forgalomképes vagyontárgyak körébe tartozó ingatlan értékesítésre való kijelöléséről

453/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés forgalomképes vagyontárgyak körébe tartozó bérlakások visszavonásáról, értékesítéséről

452/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés a Nemzeti Diverzifikációs Program pályázatának benyújtásáról

451/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés a Szántó Kovács János Területi Múzeum tájékoztatójának elfogadásáról

450/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés a Justh Zsigmond Városi Könyvtár tájékoztatójának elfogadásáról

449/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Döntés a 2009. évi közcélú munkák végzéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

448/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

A 573/2008. (XII.19.) Kt. számú határozat módosítása

447/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Bizottsági módosító javaslat

446/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

445/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

444/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

443/2009. (XII.18.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

440/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

A diverzifikációs program keretében pályázat benyújtása

439/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

A 406/2009. (XI.13.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezése

438/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

„Az Egészségügyi alulfinanszírozottság miatt szükséges válságkezelő intézkedési terv” tudomásul vétele

437/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városi Kórház helyzete

436/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városi Kórház szállítói követelései

435/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

A 92/2009. (III. 24.) Kt. számú határozat módosítása

434/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városi Kórház támogatása

433/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

A 2010. évi költségvetés tervjavaslatának összeállítására kidolgozott költségvetési koncepciójának elfogadása

432/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

431/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

A Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény dologi és egyéb folyó kiadásainak megemeléséről való döntés

430/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár dologi és egyéb folyó kiadásainak megemeléséről való döntés

429/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

Az Egyesített Szociális Intézmény dologi és egyéb folyó kiadásainak megemeléséről való döntés

428/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola dologi és egyéb folyó kiadásainak megemeléséről való döntés

427/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

Önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképes ingatlan értékesítéséről való döntés

426/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadásáról való döntés

425/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

424/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programjának hatályba léptetése

423/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

422/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

2010. január 01-től fizetendő nettó víz- és csatornadíjak elfogadása

421/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

420/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

419/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

418/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

417/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

416/2009. (XI.27.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

415/2009. (XI.13.) K.t. sz. határozat

A 250/2009. (V. 21.) K.t. határozat módosítása

414/2009. (XI.13.) K.t. sz. határozat

Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok értékesítéséről

413/2009. (XI.13.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

412/2009. (XI.13.) K.t. sz. határozat

Az önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérleti szerződés alapján hasznosított földterületek bérleti díjának módosításáról való döntés

411/2009. (XI.13.) K.t. sz. határozat

410/2009. (XI.13.) K.t. sz. határozat

Az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes beépítetlen terület értékesítéséről való döntés

409/2009. (XI.13.) K.t. sz. határoza

Az önkormányzati törzsvagyon részét képező forgalomképtelen vagyontárgyak körébe tartozó ingatlan funkciójának megszüntetéséről és annak átminősítéséről való döntés

408/2009. (XI.13.) K.t. sz. határoza

Döntés „az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep bővítése” KEOP-7.1.2.0.-2008-0173 azonosítószámú projekt megvalósítására biztosítandó önerő összegéről

407/2009. (XI.13.) K.t. sz. határoza

Közterület funkciójának megszüntetéséről és annak beépítetlen területté minősítéséről való döntés

406/2009. (XI.13.) K.t. sz. határoza

A Magyar Telekom NyRt. Orosháza 9 nevű bázisállomásának létesítésének elfogadása

405/2009. (XI.13.) K.t. sz. határozat

A 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervek elfogadása

404/2009. (XI.13.) K.t. sz. határozat

Teljesítménykövetelmények módosítása

403/2009. (XI.13.) K.t. sz. határozat

Döntés arról, hogy az Orosháza Város Önkormányzat Kórháza pályázatot nyújtson be a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című pályázati felhívásra

402/2009. (XI.13.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság fűtésrendszerének karbantartásának és nagyjavításának elfogadása

401/2009. (XI.13.) K.t. sz. határozat

A Békés Megyei Vízművek Zrt. Közgyűlése által ismertetett Együttműködési Szerződés elfogadása

400/2009. (XI.13.) K.t. sz. határozat

A 355/2009. (IX.25.) Kt. határozat módosítása

399/2009. (XI.13.) K.t. sz. határozat

Az ARTBORETUM Kft. által készített Orosháza belváros táj- és környezetépítészeti revitalizációjának koncepció tervének értékelése

393/2009. (XI.13.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

392/2009. (XI.13.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

386/2009. (X.09.) K.t. sz. határozat

Döntés az Ivóvízminőség-javító Program kivitelezését végrehajtó önkormányzati társulásban való részvételről

385/2009. (X.09.) K.t. sz. határozat

Molnár Béla alpolgármester megbízása

384/2009. (X.09.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

383/2009. (X.09.) K.t. sz. határozat

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által Zöld Beruházási Rendszer részeként meghirdetett Klímabarát Otthon Panel Alprogramjának értékelése.

382/2009. (X.09.) K.t. sz. határozat

A Panel Plusz Hitelprogram támogatásáról való döntés.

381/2009. (X.09.) K.t. sz. határozat

Az Önkormányzat tulajdonát képező forgalomképes vagyontárgyak körébe tartozó ingatlan értékesítése.

380/2009. (X.09.) K.t. sz. határozat

A 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv eddigi végrehajtásáról szóló tájékoztató értékelése

379/2009. (X.09.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Intézményi Minőségirányítási Programjának elfogadása.

378/2009. (X.09.) K.t. sz. határozat

A MI-ÉRTÜNK Egyesület működéséről szóló tájékoztató értékelése

377/2009. (X.09.) K.t. sz. határozat

A korábban Nevelési Tanácsadó céljára használt helyiségeit Orosháza Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvodája használatába adásáról való döntés.

376/2009. (X.09.) K.t. sz. határozat

Szakorvos megbízása a 9. sz. háziorvosi körzetben felnőtt háziorvosi tevékenység végzésére.

375/2009. (X.09.) K.t. sz. határozat

Szakorvos megbízása a 7. sz. háziorvosi körzetben felnőtt háziorvosi tevékenység végzésére.

374/2009. (X.09.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

373/2009. (X.09.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

372/2009. (X.01.) K.t. sz. határozat

Az „Otthonunk Békés Megye” c. tájékoztató értékelése

371/2009. (X.01.) K.t. sz. határozat

367/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A 228/2006. (X.12.) K.sz. határozat módosítása

366/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Városi rendezvények támogatása

365/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A 2009. évi Közbeszerzési Terv melléklet szerinti módosításának értékelése

364/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

363/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

362/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

361/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A gazdálkodás 2009. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató értékelése

360/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A 2009. évi XLVIII. tv-nyel kapcsolatos tájékoztatás elfogadása

359/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

358/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójába való bekapcsolódásról

357/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Dr. Székács József emléktábla állításáról való döntés az evangélikus templom főbejárata melletti külső falán

356/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A Hajómodell Európa Bajnokság lebonyolítására építtetett állványzatért fizetett összeg továbbszámlázásáról való döntés.

355/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Integrált Városközpont Fejlesztés „Főtér” (IVF) című projekt pályázati benyújtásáról való döntés

354/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Élhető hagyományok – Játékos időutazás” A Magtár és a régi Könyvtár turisztikai funkcióváltása című pályázat benyújtásának elfogadása

353/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Döntés az Önkormányzat épületeinek hőellátására geotermikus energia és napkollektor beépítésével kapcsolatos tervek és dokumentumok elkészítéséről, valamint azokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról.

352/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Döntés a Derü utca lakossági összefogással megvalósult útalapja aszfalttal lezárásráról

351/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Program által kiírt pályázatos megvalósítása

350/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az orosházi városi és regionális víz- és csatornahálózat alábbi 2009. évi rekonstrukciós feladatok elvégzésének elfogadása

349/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Pótelőirányzat az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nek a közszolgáltatási szerződésben rögzített utak, kerékpárutak, illetve járdák hó- és gépi tisztítása és síkosság mentesítése ellátásához, téli útszóró só beszerzéséhez

348/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása

347/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Alapító Okiratának módosítása

346/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézménye Alapító Okiratának módosítása

345/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása

344/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza Alapító Okiratának módosítása

343/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Városi Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága Alapító Okiratának módosítása

342/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Alapító Okiratának módosítása

341/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára Alapító Okiratának módosítása

340/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Városi Önkormányzat Szántó Kovács János Területi Múzeuma Alapító Okiratának módosítása

339/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Alapító Okiratának módosítása

338/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Alapító Okiratának módosítása

337/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Ügyviteli Szakképző Iskolája Alapító Okiratának módosítása

336/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközép¬iskolája Alapító Okiratának módosítása

335/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

334/2009. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

333/2009. (IX.7.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

331/2009. (IX.7.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza „Intézményi stabilizációs és fejlesztési stratégiai tervéről” szóló tájékoztató elfogadása

330/2009. (IX.7.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

329/2009. (IX.7.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

320/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A tervezett vasúti szárnyvonalak megszüntetéséről való tiltakozás elfogadása

319/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézete támogatásának elfogadása.

318/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Közművelődési Közhasznúsági Szerződés megkötésének elfogadása a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel.

317/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Névre szóló törzsrészvények értékesítéséről való döntés.

316/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A VI. Európai Kenyérünnep támogatásának biztosításáról való döntés.

315/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A Mátyás király utcai óvoda részleges felújításáról való döntés.

314/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Dél-alföldi Operatív Program keretében az Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció (kódszám: DAOP-5.1.1-2008-0004) – „Adj teret magad mellett!” Belvárosi közösségi tér hálózat fejlesztése című pályázat II. fordulóra történő benyújtása

313/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A Középdűlő utca útépítéséről való döntés.

312/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Fesztiválról készített tájékoztató meghallgatása

311/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Justh Zsigmond Városi Könyvtár a TIOP-1.2.3./09/01 kódszámú, – Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése „Tudásdepo-Expressz” c. pályázaton konzorciumi formában, mint a konzorcium vezetője részt vegyen

310/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Nevelési- és pedagógiai programok, Intézményi minőségirányítási programok, Házirendek elfogadása

309/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Az OVÖ Kórház és Rendelőintézet intézményfejlesztéséről való döntés.

308/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzat Kórház és Rendelőintézet átvilágításáról és hatékonyságjavító intézkedésre irányuló javaslatairól szóló tájékoztatás

307/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A helyi autóbuszközlekedés munkanapi járatszámának csökkentéséről, összevonásáról és megszüntetéséről való döntés.

306/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

305/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

304/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

303/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

302/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

301/2009. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

289/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

A TÁMOP-3.1.4-08/2-0078 azonosító számú pályázat projektmenedzseri faladatinak ellátása

288/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

A Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. támogatásáról való döntés

287/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft Alapító Okiratának módosításának elfogadása

286/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Kossuth Lajos Közoktatási Intézményben végleges álláshely megszüntetése

285/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Az 54/2009. (II.20) Kt. számú határozattal létrehozott Ideiglenes Bizottság záró jelentésének elfogadása

284/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás 2008. évi beszámolójának elfogadása

283/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felajánlásáról a Magunkért Egymásért Civil Egyesület számára

282/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felajánlásáról a Magyar Tartalékosok Szövetsége Orosházi Szervezete számára

281/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Ingatlanok Békés Megyei Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adása

280/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

279/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

278/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felajánlásáról a Rákóczitelepi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület számára

277/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

A 47. sz. út – Mágocsi csatorna – 5025/10. hrsz-ú dűlőút – belterületi határ közötti területre vonatkozóan a Szabályozási Terv módosítása

276/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Döntés Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan átminősítéséről

276/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Döntés Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok átminősítéséről

275/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Az orosházi belterületi 7746/2. hrsz. alatti, „kivett vasútállomás” megje-lölésű 2025 m2 területű ingatlan kisajátítása

274/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Döntés az orosházi hulladékátrakó-állomás megépítésére vonatkozó pályázat benyújtásával

273/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Döntés Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások értékesítésre való kijelöléséről

272/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Döntés Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok átminősítéséről

271/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

270/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes vagyontárgyak körébe tartozó ingatlan értékesítésre való kijelöléséről

269/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézményének SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend módosításának elfogadása

268/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény engedélyezett álláshelyeinek megváltoztatásának elfogadása

267/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Támogatás beszámolójának elfogadása

266/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Támogatások elszámolásának elfogadása

265/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

A 2009-ben támogatott alapítványok listájának elfogadása

264/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

A Kulturális Bizottság határozatáról szóló tájékoztatás elfogadása

263/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi beszámolójának elfogadása

262/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

261/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

260/2009. (VI.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

251/2009. (V.21.) K.t. sz. határozat

228/2006. (X.12.) K. sz. határozat módosításának elfogadása

250/2009. (V.21.) K.t. sz. határozat

OLLÉ program keretében megvalósuló beruházás jóváhagyásának elfogadása

249/2009. (V.21.) K.t. sz. határozat

Orosházi Média Kft. Ügyvezetőjének a szerződésmeghosszabbításáról való döntés

248/2009. (V.21.) K.t. sz. határozat

MÁV Vagyonkezelő Zrt. által hasznosított és Orosháza Város Önkormányzata által bérelt orosházi 7746/2 hrsz-ú, „kivett vasútállomás” megjelölésű ingatlant megvásárlása.

247/2009. (V.21.) K.t. sz. határozat

„Sziget utcai játszótér rekreációs célú megújítása” című pályázat benyújtásáról való döntés

246/2009. (V.21.) K.t. sz. határozat

Ifjúság utcai óvoda korszerűsítésének pályázatos megvalósításáról való döntés

245/2009. (V.21.) K.t. sz. határozat

„Térfigyelő rendszer kialakítása Orosháza belvárosában” című pályázat benyújtásáról való döntés

244/2009. (V.21.) K.t. sz. határozat

“Térfigyelő rendszerek kialakítása Orosháza belvárosában” tárgyú előterjesztés módosításáról való döntés

243/2009. (V.21.) K.t. sz. határozat

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton részvételről való döntés

242/2009. (V.21.) K.t. sz. határozat

Orosházi Munkás Testedző Kör utánpótlás Labdarúgó Egyesület támogatásának elfogadása

241/2009. (V.21.) K.t. sz. határozat

Orosháza Kézilabda Sport Club támogatásának elfogadása

240/2009. (V.21.) K.t. sz. határozat

Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület támogatásának elfogadása

239/2009. (V.21.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

238/2009. (V.21.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Vezérigazgató részére határozatban foglaltak elfogadása

237/2009. (V.21.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

231/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

230/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

228/2006. (X.12.) K.sz. határozat módosításának elfogadása

229/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

III. Extrém Nap rendezvény pályázati forrás felhasználásával történő megvalósításról való döntés

228/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

KINCSEM Angol Telivér Lovas Klaszter alapító tagként való belépés elfogadása

227/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének fejlesztéséről való döntés

226/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Országos Labdarúgópálya Létesítési Program megvalósításáról való döntés

225/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat komplex gyermek és ifjúsági célú szakmai tevékenységeinek pályázatához önerő biztosítása.

224/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

T 2/3 regionális rendszerű kút felújításáról való döntés

223/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Képviselői interpelláció

222/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Határozat hatályon kívül helyezéséről való döntés

221/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Közbeszerzési terv módosítása.

220/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról és alkalmazásáról való döntés

219/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Kórház és Rendelőintézetének átvilágításáról való döntés

218/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza Alapító Okirata módosításának elfogadása

217/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Közpark megjelölésű ingatlan átminősítéséről való döntés

216/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítéséről való döntés

215/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Belvárosi közösségi térhálózat fejlesztése c. pályázat megszavazott önerő mértékének módosításáról való döntés

214/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Kardoskút és Orosháza közötti kerékpárút megépítéséről való döntés

213/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosháza Református Egyházközség vissza nem térítendő támogatásáról való döntés

212/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosházi Evangélikus Egyházközség vissza nem térítendő támogatásáról való döntés

211/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosházi Római Katolikus Egyházközség vissza nem térítendő támogatásáról való döntés

210/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Justh Zsigmond Városi Könyvtár intézményvezetőjének megbízásának meghosszabbításáról való döntés

209/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Polgármesteri módosító javaslat

208/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda óvodavezetőjének megbízásának módosítása

207/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városi Önkormányzat Kossuth Lajos Közoktatási Intézménye megszüntető okiratának elfogadása

206/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Kossuth Lajos Közoktatási Intézménye Alapító Okiratának módosításának elfogadása

205/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításának elfogadása

204/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városi Önkormányzat Tűzoltóparancsnokság Alapító Okiratának módosításának elfogadása

203/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézménye Alapító Okiratának módosításának elfogadása

202/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosításának elfogadása

201/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága Alapító Okiratának módosításának elfogadása

200/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2009. december 31. napjával történő beolvadásáról az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága költségvetési szervbe

199/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Alapító Okiratának módosításának elfogadása

198/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára Alapító Okiratának módosításának elfogadása

197/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városi Önkormányzat Szántó Kovács János Területi Múzeuma Alapító Okiratának módosításának elfogadása

196/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Alapító Okiratának módosításának elfogadása

195/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városi Önkormányzat Ügyviteli Szakképző Iskolája Alapító Okiratának módosításának elfogadása

194/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratának módosításának elfogadása

193/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

192/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Petőfi Kulturális Kht. Alapító Okiratának módosítása

191/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Petőfi Kulturális Kht. 2009. évi üzleti tervének elfogadása

190/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Petőfi Kulturális Kht. 2008. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

189/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosházi Média Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadása

188/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosházi Média Kft. 2008. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

187/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatói prémiumkifizetésről való döntés

186/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2009. évi üzleti tervének elfogadása

185/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2008. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

184/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Kötelező önkormányzati feladatok közbeszerzési eljájásával kapcsolatos döntés.

183/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. feladatainak módosítása.

182/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2008-as beszámolójának elfogadása

181/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

180/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

179/2009. (V.8.) K.t. sz. határozat

Polgármesteri módosító javaslat

175/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Rotary Club Közhasznú Egyesület támogatásának elfogadása

174/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

421/2008. (IX. 25.) Kt. sz. határozat módosításának elfogadása

173/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Ingatlan bérbeadásának elhalasztásáról való döntés

172/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Az Angol Telivér Lovas Klaszter céljaival és az abban való részvétel elfogadása

171/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

A „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” céljából kiírt pályázat elfogadása

170/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Az Önkormányzatnál 2008. évben végzett belsőellenőrzésekről szóló éves összefoglaló elfogadása

169/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. meghatalmazása

168/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza egyszemélyi felelős vezető munkakörére kiírt pályázat elbírálása

167/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére kiegészítő támogatás fizetéséről való döntés

166/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel való szerződéskötés elfogadása

165/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

369/2008. (VIII. 28.) Ktsz sz. határozat hatályon kívül helyezésének elfogadása

164/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

„Vasút-tisztasági” közmunkaprogram elfogadása

163/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

„Orosháza-Gyopárosfürdő az „Alföld Gyöngye” komplex gyógyturisztikai fejlesztése” című projekt összegének meghatározásáról való döntés

162/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

„Adj teret magad mellett! Belvárosi közösségi tér hálózat fejlesztése című pályázat terveinek elfogadása

161/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

A dohányzásellenes programsorozat céljai támogatásának elfogadása

160/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Ingatlan értékesítésének elfogadása

159/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Vezetékjogot alapító szerződés kötésének elfogadása

158/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Ingatlan értékesítés elfogadása

157/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

192/2006 (IX. 8.) K.t.sz. határozat hatályon kívül helyezésének elfogadása

156/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Intézményi Minőségirányítási Programjának elfogadása

155/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény alapító okirata módosításának elfogadása

154/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása

153/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

2008. évi költségvetés végrehajtásáról készített független könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

152/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által meghirdetett pályázat támogatásának elfogadása

151/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadása

150/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Polgármesteri javaslat elfogadása

149/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

2008. évre szóló marketing elfogadása

148/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület beszámolójának elfogadása

147/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Kulturális Kapcsolatok Egyesülete beszámolójának elfogadása

146/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

15/2009. (III.17.) ÖM rendelet alapján döntés a sportlétesítmények felújításának támogatása elfogadásáról

145/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Sportfejlesztési Koncepciójának jóváhagyása

144/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Dr. Kristó Gyula emléktábla állítása a Táncsics Mihály Gimnázium aulájában elfogadása

143/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatnak köszönetmondás a munkájáért

142/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület támogatásának elfogadása

141/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

“Fénysugár” Nyugdíjas Egyesület támogatásának elfogadása

140/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Városi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása

139/2009. (IV.15.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

130/2009. (III.26.) K.t. sz. határozat

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény feladatellátási jogának átruházásáról való döntés

129/2009. (III.26.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

128/2009. (III.26.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

127/2009. (III.26.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

95/2009. (III.24.) K.t. sz. határozat

Demokrácia, Szolidaritás, Esélyegyenlőség Alapítvány kuratórium kérelmének elfogdása

94/2009. (III.24.) K.t. sz. határozat

Békés Megyei Fenntartható Környezetéért Egyesület kérelmének elfogadása

93/2009. (III.24.) K.t. sz. határozat

Szenttamás településsel való testvérvárosi kapcsolat kialakításáról való döntés

92/2009. (III.24.) K.t. sz. határozat

Városi Kórház ideiglenes keretösszeggel való támogatásának elfogadása

91/2009. (III.24.) K.t. sz. határozat

Képviselői interpelláció

90/2009. (III.24.) K.t. sz. határozat

Hegedűs István utcai útépítési együttműködés által benyújtott pályázat elfogadása

89/2009. (III.24.) K.t. sz. határozat

Mátyás király utcai óvoda pályázatos felújításáról való döntés

88/2009. (III.24.) K.t. sz. határozat

Orosháza, belterületi 3603 hrsz-ú, beépítetlen terület értékesítésének elfogadása

87/2009. (III.24.) K.t. sz. határozat

Orosháza belterületi 1559 hrsz-ú és 1560 hrsz-ú beépítetlen ingatlanjának bérbeadásának elfogadása

86/2009. (III.24.) K.t. sz. határozat

Petőfi Kulturális Kht. alapító okiratának módosítása

85/2009. (III.24.) K.t. sz. határozat

Petőfi Kulturális Kht. támogatásáról szóló beszámolójának elfogadása

84/2009. (III.24.) K.t. sz. határozat

Alapítványok támogatásának elfogadása

83/2009. (III.24.) K.t. sz. határozat

Kulturális Bizottság tájékoztatásának elfogadása

82/2009. (III.24.) K.t. sz. határozat

Alapítványok részére 2008. évben nyújtott támogatásokról való elszámolás elfogadása

81/2009. (III.24.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

80/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Képviselői interpelláció

79/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

0413. hrsz-ú földút hulladék depónia által lefedett szakasz megszüntetésének elfogadása

78/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Kórház intézményvezetői munkakör átadás-átvétele

77/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

76/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Magyar Fürdővárosok Szövetségébe való belépés elfogadása

75/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Sportlétesítmények bérleti díjára fordítható keret elosztásának elfogadása a 4/2009. (II.24.) sz. rendelet alapján

74/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

OMTK Utánpótlás Labdarúgó Sportegyesület támogatásának elfogadása a 4/2009. (II.24.) sz. rendelet alapján

73/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Polgármesteri módosító javaslat

72/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Orosháza Kézilabda Sport Club támogatásának elfogadása

71/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Orosháza Kézilabda Sport Club 2008. évi támogatás elszámolásának elfogadása

70/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Polgármesteri módosító javaslat

69/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület támogatásának elfogadása a 4/2009. (II.24.) sz. rendelet alapján

68/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület támogatásának elfogadása

67/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Polgármesteri módosító javaslat

66/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Jótékonysági Nőegylet Egyesület támogatásának elfogadása

65/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatásának elfogadása

64/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Orosházi Fúvószenekari Egyesület beszámolójának elfogadása a 2008. évi támogatásról

63/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület támogatásának elfogadása

62/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének beszámolójának elfogadása az önkormányzati támogatás felhasználásáról

61/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Maros-Körös Köze Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatásának elfogadása

60/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Orosháza Média Kft. által benyújtott beszámoló elfogadása

59/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

ROTARY Club Orosháza saját költségén való Szent-Györgyi Albert-mellszobrának felállításáról való döntés

58/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének módosítása

57/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Invitel jogelődje a Hungarotel Zrt. ellen koncessziós szerződésből eredő kötelezettség teljesítése

56/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

55/2009. (III.13.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

45/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. tulajdonosi képvisetete

44/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

A Szponzori Szerződés elfogadása a Human Telex Kft-vel

43/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

A Szántó Kovács János Területi Múzeum támogatása a kérelmének megfelelően

42/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

A Honvédelmi Minisztérium miniszteri biztosa által meghirdetett pályázaton való részvételről való döntés

41/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

40/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

A Békés Megyei Vízművek Zrt. által alkalmazott, a szolgáltatást igénybevevőkre áthárított vízterhelési díj mértékéről szóló tájékoztatás elfogadása

39/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Városi Általános Iskola Eötvös téri Tagintézmény integrált fejlesztése

38/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

37/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása, a lakóépületek gépészeti rendszereinek korszerűsítése, felújítása és a lakóépületek környezete felújításának támogatása

36/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2007-2013. évre szóló hétéves továbbképzési tervének elfogadása

35/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Alapító okirat módosítása

34/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálatának és kiegészítésének jóváhagyása.

33/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

32/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

A Bácsfa Kft. és a Terra Innova Kft. közötti együttműködési megállapodás létrejöttének engedélyezéséről való döntés

31/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Az orosházi Ipari Park területén a közvilágítás megépítéséről való döntés

30/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Albérlet értékesítésre való kijelölése

29/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

28/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

A könyvvizsgáló 2009. évi költségvetésének elfogadása

27/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

26/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

25/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Hitelprogram részeként meghirdetett OLLÉ Program pálya létesítéséhez kapcsolódó beruházások finanszírozásának támogatásáról való döntés

24/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

23/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

22/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

21/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

20/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

A 39/2003. (III.27.) Kt. számú határozat módosítása

19/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

18/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása

17/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye működéséről szóló beszámolójának elfogadása

16/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

A Népjóléti és Szociális Osztály munkájának értékelése

15/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Kardoskút Község Önkormányzatával kötött megállapodás hatályon kívül helyezése

14/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

„Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt elfogadása

13/2009. (II.20.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

10/2009. (I.23.) K.t. sz. határozat

az Orosháza T-4 jelű termálkút hőenergiájának hasznosítására irányuló beruházás megvalósításáról való döntés

9/2009. (I.23.) K.t. sz. határozat

a Románia-Magyarország Határon Átnyúló 2007-2013-as programban való részvételről döntés

8/2009. (I.23.) K.t. sz. határozat

a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény álláshelyeinek csökkentése

7/2009. (I.23.) K.t. sz. határozat

a nyertes TIOP-3.1.1./08/1. kódszámú pályázat elbírálása

6/2009. (I.23.) K.t. sz. határozat

a Kulturális Kapcsolatok Egyesületével való működés felülbírálása

5/2009. (I.23.) K.t. sz. határozat

az „Orosháza város közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében települési folyékony hulladék szállítása” címmel kiírt pályázat elbírálása

4/2009. (I.23.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

 
Közzétéve : 12/12/2013 3:54 du.