1.3.1. A szerv tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek