Orosháza Város Önkormányzata „Együtt egymásért – Területi összefogás az Orosházi Járásban az esélyegyenlőség biztosítása érdekében” ÁROP-1.A.3-2014-2014-0122 projektjének bemutatása

A pályázati konstrukció szervesen illeszkedik azon központi prioritás célkitűzéseihez, amely a folyamatok megújítását és a szervezetfejlesztést helyezi a középpontba. Ennek részét képezi a társadalmi felzárkózás érdekében eredményes, befogadó és költséghatékony szervezetek kialakítása és fókuszba kerül a partnerekkel való közös gondolkodás, továbbá a közszolgáltatások minőségének javítása. A magasabb közigazgatási teljesítmény elérésén túl a prioritás célja az eredményesebb és költséghatékonyabb, területi együttműködésre alapozó közigazgatási működés elérése az eljárások és folyamatok javítása révén.

Ehhez kapcsolódóan került kiírásra 2014 augusztusában az ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú, „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázati felhívás, amelyen Orosháza Város Önkormányzata sikeresen szerepelt.

Tekintettel arra, hogy Orosházán és az Orosházi Járáson belül is egyre nagyobb igény van a társadalmi felzárkóztatás érdekében eredményes összefogásra, továbbá egyre inkább fókuszba kerül a partnerekkel való közös gondolkodás és a közszolgáltatások minőségének javítása, így jelen projektet is ennek szolgálatába kívánjuk állítani, amely a fenti célok megvalósításához nyújt segítséget.

A kialakításra kerülő járási szintű, esélyegyenlőséghez kapcsolódó összefogás alkalmas lehet a járási szintű együttműködés javítására és fokozására, továbbá a feladatok szervezésének, ellátásának minőségét és koordinációját is fejleszteni képes rövid és hosszútávon egyaránt. Mindezekre azért van szükség, mert megfigyelhető a járásban az a tendencia, amely szerint a lakosságmegtartás egyre nagyobb gondot jelent. További problémaként jelentkezik a foglalkoztatás mértékének negatív irányú változása.

A járás települései közül mindenki eleget tett az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvényben foglaltaknak, miszerint a helyi esélyegyenlőségi programot alkossák meg. Ennek értelmében helyi szinten a felmerülő problémák feltárása és kezelése megtörténik, viszont ezek csak az adott településre vonatkoznak. Azzal, hogy minden településnek van helyi esélyegyenlőségi programja, még nem jelenti azt, hogy a járási szintű lefedettség központosítva vagy egységesítve, összehangolva lenne. Ezért elkészítésre kerül egy olyan járási szintű programterv, amely magába olvasztja a helyi programokat, azokat összesítve, minden fél által elfogadott és működtetett cselekvési stratégia formájában.
Kiemelt cél, hogy minden állampolgár – nők, fogyatékkal élők, mélyszegénységben élők, romák, tartós munkanélküliek, időskorúak, pályakezdők – számára megteremthetővé váljon az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és a közlekedés vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatás és a sport, szórakozás területén egyaránt.

A program kiterjed:

 • az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,
 • az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
 • a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
 • olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.

A megvalósítás során érvényesítendő körülmények a járásban:

 • a szegregációmentesség;
 • a diszkriminációmentesség;
 • a társadalmi integráció
 • a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása
 • a megkülönböztetés tilalma;
 • az egyenlő bánásmód betartása;
 • az emberi méltóság tiszteletben tartása;
 • a társadalmi szolidaritás.

A fenti célok összehangolása, egységesítése alapvető elvárás a járásba tartozó települések önkormányzataival szemben a szolgáltatásokat igénybe vevők, vagyis a lakosok, célcsoportok részéről. Fontos feladat a bevont szereplők körében létrehozni a modell jellegű együttműködéseket annak érdekében, hogy hosszútávon működőképes legyenek a projekt során elkezdett fejlesztések. Ennek részcéljai az együttműködések erősítése, a társadalmi párbeszéd növelése, a társadalmi felzárkóztatás erősítése, továbbá a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó koordinációs tevékenység elősegítése.

A fentebb felsoroltakat a települési esélyegyenlőségi programok összehangolása során létrehozandó járási esélyegyenlőségi program foglalja magában, amely iránymutatást tartalmaz a járás települései számára az esélyegyenlőség biztosításához szükséges együttműködés megvalósítására.

Tervezett tevékenységek:

 • megkötött együttműködési megállapodások (17db)
 • együttműködéseket előkészítő ülés (4db)
 • felzárkózási kerekasztal ülés (7db)
 • elkészült programterv (1db)
 • települési roadshow (8db) – minden járási településen
 • települési ismeretterjesztő, tájékoztató rendezvény (8db) – minden járási településen

A projekt megvalósításának kezdete: 2015. április 15.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2015. november 15.
A projekt összköltsége: 21 998 676,- Ft
A támogatás aránya: 100%


A pályázat dokumentációja, rendezvények:

[bbp-single-forum id=21693]

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja