Orosháza Város aljegyzője álláshirdetése az Orosházi Polgármesteri Hivatalban – határozott időre szóló – 1 fő belső ellenőri munkakör betöltésére

Feltételek:

  • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésé-ről szóló 370/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 24.§ (1)-(3)bekezdésében fog-lalt felsőfokú szakirányú szakképzettségek valamelyikének megléte,
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A jelentkezéshez csatolni kell:

  • az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát,
  • fényképpel ellátott személyes és szakmai önéletrajzot a 45/2012.(III.20.)

Korm. rendelet 1. melléklete szerinti,

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról és a sze-mélyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Feladata ellátása során:

A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységet végez, melynek során a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfe-lelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv ve-zetője részére.

Az elbírálásnál előnyt jelenthet: önkormányzati területen szerzett szakmai gyakorlat.

Elvárt kompetencia: önálló munkavégzés.

A jelentkezéseket dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyzőhöz kell postai úton illetve személyesen benyújtani 2014. augusztus 26-ig. Határidőben benyújtottnak azt kell tekin-teni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 12.00 óráig beérkezik.
A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.
Cím: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Pf. 121.

Az elbírálás határideje: 2014. augusztus 29.
Az álláshely várhatóan 2014. szeptember 1-jétől elfoglalható.

A közszolgálati jogviszony időtartama – a próbaidő letöltése után – határozott időre szól, teljes munkaidőben.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a hivatali közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Az aljegyző az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja