Állásajánlat – vezető munkakőr

Pályázati Felhívás Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szolgáltató Egység szervezeti egység vezető munkakör betöltésére.
Orosháza Város Polgármestere a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet.

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szolgáltató Egység szervezeti egység vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

 • A vezetői megbízás határozott időre, 1-évig szól.

A munkavégzés helye:

 • Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Gazdasági vezetői feladatok ellátása. Az intézmény gazdálkodási, pénzügyi feladatainak irányítása. Költségvetés- tervezés, előirányzat módosítás, pénzügyi beszámoló, statisztikai jelentések, pénzügyi adatszolgáltatás. Munkaerő-gazdálkodás, számviteli előírások betartásának ellenőrzése, szabályzatok a, ny rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói, vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy ezzel egyenértékű szakképesítés,
 • Legalább 3 év vezetői gyakorlat
 • Legalább 5 év feleti szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • ECDL
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • rendelkeznie kell a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló igazolvánnyal és a tevékenység ellátásra jogosító engedéllyel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kimagasló szintű teherbíró és együttműködési képesség
 • költségvetési intézményben szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű szervezőkészség, kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok, szakmai önéletrajz, motivációs levél, könyvviteli tevékenységre jogosultak nyilvántartásba vételi igaozlása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. április 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2013. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet nyújt, a 06-70-953-5291-es telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Orosháza Város Polgármestere címére megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tk.135/2013., valamint a munkakör megnevezését: szervezeti egység vezető.
 • Személyesen: Orosházi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • Eseti Bizottság javaslata alapján Orosháza Város Polgármestere dönt. A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Egészségügyi Közlöny
www.oroshaza.hu
Orosházi Élet

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony létrehozása 3 hónap próbaidő kikötésével történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oroshaza.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux