Orosházi Polgármesteri Hivatal
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Orosházi Polgármesteri Hivatal

út- és közlekedési ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közútkezelői és egyéb útkezelői hozzájárulások kiadása, közlekedési hálózat üzemeltetési, felújítási,- és karbantartási feladatainak ellátása, forgalomtechnikai fejlesztések, városi úthálózat korszerűsítési feladatainak koordinálása, biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése, lakossági és egyéb panaszok kezelése, jelzőtáblák, utcanevek, táblák állapotával kapcsolatos intézkedések, közlekedés szakági felújítások és karbantartási feladatok előkészítése, koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Orosházi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • •         Magyar állampolgárság,
 • •         Cselekvőképesség,
 • •         Büntetlen előélet,
 • •         Középiskola/gimnázium, műszaki középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés,
 • •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •         közigazgatási területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •         szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás
 • •         iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata
 • •         nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról
 • •         45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 13.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •         Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.208/2018. , valamint a munkakör megnevezését: út- és közlekedési ügyintéző.
 • •         Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. 9. a. 12:00 óráig beérkezéssel.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •         Orosházi Élet
 • •         www.oroscafe.hu, www.oroshaza.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

 

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja