Álláshirdetés – telephelyvezető (klubvezető) munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Nappali Ellátás Egység telephelyvezető (klubvezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Kettőssánc tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nappali ellátás keretében koordinálja a pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátását, vezeti a törvény által előírt dokumentumokat, szervezi az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet által előírt intézményi szolgáltatásokat. Felelős az ellátások törvényes és szabályos szakmai munkájáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • szociális területen – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • ECDL
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság
 • bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális területen – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 • Kiváló szintű teamben való együttműködés,
 • Jó szintű szervezőképesség,
 • Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány (1 hónapnál nem régebbi)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet nyújt, a +36-70/953-5291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71-1/2014. , valamint a munkakör megnevezését: telephelyvezető (klubvezető).
 • Személyesen: Czecherné Pap Rita, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Eseti bizottság véleménye alapján a munkáltató dönt. A pályázat kiíró a pályázati eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Orosházi Élet – 2014. február 21.
 • www.oroshaza.hu – 2014. február 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A határozatlan idejű kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux