Álláshirdetés – Szociális ügyintéző

Orosházi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Orosházi Polgármesteri Hivatal


szociális ügyintéző

 

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos feladatokat. Megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, vezeti az erről szóló nyilvántartást. Kérelemre igazolást állít ki a nyilvántartásban szereplő gyermekekről. Gyermekek rendkívüli települési támogatását állapítja meg a gyermekek átmeneti létfenntartási gondjainak enyhítésére. Átmeneti és rendszeres települési támogatást állapít meg felnőttek létfenntartási gondjainak enyhítésére. Lakhatási települési támogatást állapít meg , illetve megszüntet. Szemétszállítási települési támogatást állapít meg. Adósságkezelési célú települési támogatást állapít meg. Gyógyszer- kiváltás települési támogatását állapít meg, módosít, megszüntet. Temetési települési támogatást állapít meg. Környezettanulmányt készít/készíttet a munkaköréhez tartozó ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy igazolás az igényléséről), iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata, nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.346-/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.
 • Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. a. 16:00 óráig beérkezéssel. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A munkáltató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Orosházi Élet
 • oroscafe.hu, www.oroshaza.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux