Orosháza Város Önkormányzat
(5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.)
Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeum
 (5900 Orosháza, Dózsa Gy. u. 5.)
múzeumigazgató munkakör betöltésére

 

 

A munkaviszony időtartama: az igazgatói munkakör, öt év határozott időre szól, azzal hogy a munkaviszony befejező időpontját követően – ha a munkáltatói jogkör gyakorlója ezt a lehetőséget a pályázó számára biztosítja –  kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét és annak feltételeit
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Dózsa Gy. u. 5.

 

Az igazgató által ellátandó feladatok: Orosháza Város Önkormányzatának Nagy Gyula Területi Múzeum (Orosháza, Dózsa Gy. u. 5.) alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Jogállás, munkabér és juttatások: A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak

Pályázati feltételek:

– mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség,

–  KER szerinti B2 szintet elérő  idegennyelv-ismeret

– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a     továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni

– a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlat
– vezetői gyakorlat

-magyar állampolgárság
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó részletes szakmai életrajza,
– a képesítést igazoló okirat(ok) másolata
– nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata
– az előírt szakmai és vezető tapasztalat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
– 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről

 

-a pályázó nyilatkozatát arról, hogy :

1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
3. amennyiben az előírt akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyammal nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli elvégzését,
4. kinevezése esetén a munkaköri összeférhetetlenség nem áll fenn,
5. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
6. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. május 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 12.

A pályázat benyújtásának módja és helye: Postai úton a pályázatnak Orosháza Város Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) vagy személyesen benyújtva Dávid Zoltán polgármesternek, (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.)  I. em. 4. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „Orosháza Városi Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeum  múzeumigazgató”

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A jogszabályok előírásainak megfelelően  a kinevezési jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményét mérlegelve  a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 20.

A pályázati hirdetmény közzétéve:
– www.ngytm.hu
– Orosháza Város honlapja ( www.oroshaza.hu )
– Orosházi Élet hetilap
www.oroscafe.hu hírportál

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja