Orosháza Városi Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet mezőőr munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a próbaidő letöltése után, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Orosháza város közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Orosháza város közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, föld-mérési jelek vagyonvédelme. (A mezőőr feladatait, illetve a tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza. )

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet (a 2012.évi CXX. törvény 5. § szerinti foglalkoztatást kizáró ok nem áll fenn)
 • magyar állampolgárság,
 • középfokú végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • érvényes mezőőri vizsga (2012. évi CXX. törvény 23. §-a szerinti végzettség)
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,vagy az igénylésről igazolás
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • B kategóriás jogosítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.08.04. 16:00 óráig beérkezéssel.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton az Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő meg-küldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.), vagy személyesen Hu-dákné Dombovári Orsolya részére (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. 9. iroda). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: mezőőr.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkálta-tói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015.08.08.

Orosháza Város Önkormányzata az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

Leave a Comment

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja