Álláshirdetés – jegyző munkakör betöltésére

Orosháza Város Alpolgármestere Polgármesteri Jogkörben a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Orosházi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Közigazgatási, vagy jogi szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos, precíz munkavégzés. Szakmai elkötelezettség, kiváló együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz.melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása.
 • Közszolgálati gyakorlat igazolása.
 • Szakmai program és vezetői elképzelések.
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. június 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zalai Mihály alpolgármester, polgármesteri jogkörben nyújt, a 68/418-746 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. –2014.05.15. 16:00 óráig beérkezéssel– ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tk.93/2014. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Személyesen: Mákné Kiss Katalin, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. I. em. 9.iroda –2014.05.15. 16:00 óráig beérkezéssel–.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Orosháza Város Alpolgármestere, polgármesteri jogkörben bírálja el, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux